کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 5
1. جایگاه اشرافیت نظامی در مناسبات ایلخانان و ممالیک

دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 191-213

سید ابوالفضل رضوی


2. تبیین و تحلیل نقش اجتماع علمی در فرآیند تمدّنی دولت شیعی صفویه

دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 265-299

زهرا سادات کشاورز؛ محمدعلی چلونگر؛ اصغر منتظر القائم


3. میراث سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ناصر اُطروش در دیلمان، گیلان و طبرستان

دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 209-231

رجبعلی علیزاده؛ علی بیات؛ مصطفی مجد؛ عبدالله رجایی لیتکوهی


4. سنّت‌گرایی علمی مسلمانان شبه قارّه هند در مقایسه با ایران در سده نوزدهم

دوره 50، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 123-139

ایرج نیک سرشت؛ نعیم شرافت