کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 5
1. جایگاه اشرافیت نظامی در مناسبات ایلخانان و ممالیک

دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 191-213

10.22059/jhic.2019.266990.653944

سید ابوالفضل رضوی


2. تبیین و تحلیل نقش اجتماع علمی در فرآیند تمدّنی دولت شیعی صفویه

دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 265-299

10.22059/jhic.2019.261195.653908

زهرا سادات کشاورز؛ محمدعلی چلونگر؛ اصغر منتظر القائم


3. میراث سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ناصر اُطروش در دیلمان، گیلان و طبرستان

دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 209-231

10.22059/jhic.2019.257145.653894

رجبعلی علیزاده؛ علی بیات؛ مصطفی مجد؛ عبدالله رجایی لیتکوهی