کلیدواژه‌ها = تاریخ نگاری اسلامی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاریخ‌نگاری یعقوبی به لحاظ منابع

دوره 44، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 9-29

علی بیات؛ زهره دهقان پور