نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. نقش کردها در نبرد چالدران و پیامدهای آن

دوره 52، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 289-310

10.22059/jhic.2020.288326.654058

بهزاد مفاخری؛ احمد خضری؛ عثمان یوسفی


2. بررسی جایگاه اداری اهل‌ذمه در عصر اموی مطالعه موردی؛ اهل‌ذمه عراق و شام

دوره 52، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 173-195

10.22059/jhic.2020.265868.653937

حسین علی بیگی؛ شهرام یوسفی فر؛ عثمان یوسفی