فعالیت های دلالان و جلّاس و تأثیر آن ها بر بازار بر اساس منابع مغربی _ اندلسی

دوره 47، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 59-69

10.22059/jhic.2017.234488.653781

نفیسه جلالیان؛ یونس فرهمند؛ هادی عالم‌زاده


لوطیان و ناآرامی‌های شهری در دورۀ ناصری

دوره 48، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 133-151

10.22059/jhic.2018.247471.653850

داریوش رحمانیان؛ محسن معصومی؛ حسین بیاتلو


درک متاخر مسلمانان از تمدن

دوره 46، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 173-194

10.22059/jhic.2017.209299.653707

سید امیر حسن دهقانی؛ حسن حضرتی


میراث سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ناصر اُطروش در دیلمان، گیلان و طبرستان

دوره 50، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 209-231

10.22059/jhic.2019.257145.653894

رجبعلی علیزاده؛ علی بیات؛ مصطفی مجد؛ عبدالله رجایی لیتکوهی


جستاری در شخصیت ادبی و اجتماعی سکینه ‌بنت الحسین علیهما السلام

دوره 45، شماره 2، مهر 1391، صفحه 47-69

10.22059/jhic.2012.59126

محمد رضا شاهرودی؛ رقیه ابراهیم زاده جویمی


فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی مبلغان کارملیت در ایران عصر صفوی

دوره 45، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 63-79

10.22059/jhic.2012.55327

سید احمدرضا خضری؛ اعظم فولادی پناه


سیر تحول مفهوم حرز در فرهنگ اسلامی

دوره 44، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 65-83

حامد (فرهنگ) خانی (مهروش)


زبان فارسی و گسترش اسلام در چین

دوره 50، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 71-92

10.22059/jhic.2018.269272.653952

رضا مرادزاده


تحلیل شخصیت تاریخی معاویه از دیدگاه ابن‌ابی‌الحدید

دوره 51، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 77-98

10.22059/jhic.2019.251271.653870

محمود کریمی؛ یونس اشرفی امین