درک متاخر مسلمانان از تمدن

دوره 46، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 173-194

10.22059/jhic.2017.209299.653707

سید امیر حسن دهقانی؛ حسن حضرتی


میراث سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ناصر اُطروش در دیلمان، گیلان و طبرستان

دوره 50، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 209-231

10.22059/jhic.2019.257145.653894

رجبعلی علیزاده؛ علی بیات؛ مصطفی مجد؛ عبدالله رجایی لیتکوهی


جستاری در شخصیت ادبی و اجتماعی سکینه ‌بنت الحسین علیهما السلام

دوره 45، شماره 2، مهر 1391، صفحه 47-69

10.22059/jhic.2012.59126

محمد رضا شاهرودی؛ رقیه ابراهیم زاده جویمی


فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی مبلغان کارملیت در ایران عصر صفوی

دوره 45، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 63-79

10.22059/jhic.2012.55327

سید احمدرضا خضری؛ اعظم فولادی پناه


سیر تحول مفهوم حرز در فرهنگ اسلامی

دوره 44، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 65-83

حامد (فرهنگ) خانی (مهروش)


زبان فارسی و گسترش اسلام در چین

دوره 50، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 71-92

10.22059/jhic.2018.269272.653952

رضا مرادزاده


تحلیل شخصیت تاریخی معاویه از دیدگاه ابن‌ابی‌الحدید

دوره 51، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 77-98

10.22059/jhic.2019.251271.653870

محمود کریمی؛ یونس اشرفی امین


بایسته های منبع شناسی سیره نبوی

دوره 47، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 209-229

10.22059/jhic.2017.235866.653784

علی بیات؛ سمیه طلوع برکاتی


مصادره اموال کارگزاران حکومتی در ایران دوره اسلامی تا پایان صفویان

دوره 49، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 219-238

10.22059/jhic.2018.249979.653862

مهدی قربانی حصاری؛ قنبرعلی رودگر؛ ابراهیم موسی پور بشلی؛ هادی عالم‌زاده


وضع آموزشی بانوان دربار صفوی بر اساس سفرنامه‌ها و نگاره‌ها

دوره 50، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 233-256

10.22059/jhic.2019.249663.653861

سمیه کرمی؛ فهیمه مخبردزفولی؛ هادی عالم زاده