نگرشی تحلیلی ـ انتقادی بر اسناد تاریخی «نمایش سایه» در سرزمینهای اسلامی؛ مطالعه موردی: مصر و شام

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پسادکترای زبان و ادبیات عربی، دانشگاه اصفهان

2 دانشیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه اصفهان

چکیده

نمایش سایه، گونه­ای از نمایشهای عامیانه است که در سده‌های نخستین و میانه سابقه‌ای دیرینه داشته است. از آنجا که مورخان در قرون گذشته، به ادبیات و هنر عامیانه اهمیت چندانی نشان نمی‌دادند، اینک اطلاعات کافی دربارۀ این هنر نمایشی در دست نیست. در پژوهش حاضر با شیوۀ اسنادی ـ تحلیلی ـ انتقادی، دیرینگی نمایش سایه و سیر آن از روزگاران کهن تا قرن 9 ق بررسی خواهد شد و با تتبع در منابع تاریخی و نقد آراء پژوهشگران، می‌کوشیم پرده از جنبه­های پنهان این هنر برگیریم. بنابر یکی از مهم­ترین یافته­ها، کهن­ترین سند موجود حاکی از آشنایی در دورۀ اسلامی با نمایش سایه، بیتی از ابونواس (146ـ198ق) است که نشان می­دهد دیرینگی این هنر ـ برخلاف تصور بیشتر پژوهشگران ـ به قرن 2ق بازمی­گردد. بر مبنای اسناد تاریخی بررسی­شده در این پژوهش، هنر نمایش سایه در روزگار فاطمیان و مملوکیان مصر رواج تمام داشته است. «خَیال» در ادبیات نمایشی، اصطلاحی کلی بوده و افزون بر نمایش سایه، بر «خیمه­شب­بازی» و «تقلید» نیز دلالت داشته و همین موضوع، برخی پژوهشگران را در تحلیل اسناد تاریخی هنرهای نمایشی به اشتباه افکنده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analytical-Critical Study on the Historical Documents of the Shadow Play in the Islamic Land; A Case Study of Levant and Egypt

نویسندگان [English]

  • Fatima Ishraqi 1
  • Narges Ganji 2
1 Post doc. Researcher, Isfahan University, Department of foreign languages
2 Associated Prof., Isfahan University, Department of Foreign Languages
چکیده [English]

Shadow play is a type of folk show which has a long history in Islamic civilization. Given that historians did not pay any attention to folk arts, it is no wonder that we do not have any comprehensive research on this dramatic art yet. In this research, we try to study the background of the shadow play in the Islamic civilization, to disclose the hitherto unremarked facts about this dramatic art. This research is based on the historical resources and documents, as well as criticizing the results of previous researchers. The Research findings indicate that the eldest historical evidence in the history of the shadow play goes back to 8th century AD. which is an extract of a poem by Abū Nūwās. This evidence was absent from researches on the subject until now. We also realized that art had been prevalent in these lands, especially during Fatimid and Mamluk periods in Egypt. Besides, we noticed that "khayāl" was a general term in dramatic literature, which signifies imitation but can also refer to shadow play or marionette show. It seems that the various meanings of this term have confused many researchers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • folk show
  • shadow play
  • Islamic civilization
  • historical documents
آذرنوش، آذرتاش، تاریخ چوگان در ایران و سرزمین­های عربی، تهران: ماهی. 1392ش.
ابن إیاس، محمد بن احمد، بدائع الزهور فی وقائع الدهور، مکة: مکتبة دار الباز، د.ت.
ابن جوزی، ابو الفرج، المنتظم فی تاریخ الملوک و الأمم، بیروت: دار الکتب العلمیة، 1415ق.
ابن الحاج، ابو عبد الله، المدخل، القاهرة: مکتبة دار التراث، د.ت.
ابن حجة حموی، تقی الدین، ثمرات الأوراق، بیروت: المکتبة العصریة، 1426ق.
ابن خلکان، ابو العباس، وفیات الأعیان و أنباء أبناء الزمان، تحقیق: إحسان عباس، بیروت: دارصادر، 1414ق.
ابن شاکر کتبی، محمد،  فوات الوفیات، تحقیق: إحسان عباس، بیروت: دار صادر، 1974م.
ابن هیثم، الحسن، کتاب المناظر، تحقیق: عبد الحمید صبره، الکویت: المجلس الوطنی للثقافة و الفنون والآداب، 1983م.
 ابو نواس، الحسن بن هانی، دیوان، بیروت: دار الکتب العلمیة، 1423ق.
التونجی، محمد، المعجم المفصّل فی الأدب، بیروت: دار الکتب العلمیة، 1419ق.
امین، احمد، قاموس العادات و التقالید و التعابیر المصریة، القاهرة: الهنداوی، 2013م.
بیضایی، بهرام، نمایش در ایران، تهران: روشنگران و مطالعات زنان، 1392ش.
تیمور پاشا، احمد، خیال الظلّ و اللعب و التماثیل المصورة عند العرب، القاهرة: لجنة نشر المؤلفات التیموریة، 1376ق.
ثروت عُکاشة، موسوعة التصویر الإسلامی، بیروت: مکتبة لبنان ناشرون، 2001م.
حافظ شیرازی، شمس­الدین محمد، دیوان، اهتمام: محمد قزوینی و قاسم غنی، تهران: زوّار، 1390ش.
حمادة، إبراهیم، خیال الظل و تمثیلات ابن دانیال، القاهرة: المؤسسة المصریة العامة للتألیف و الترجمة والطباعة والنشر، 1961م.
داعی­الاسلام، محمدعلی، فرهنگ نظام، تهران: دانش، 1362ش.
ذهبی، شمس الدین، تاریخ الإسلام و وفیات المشاهیر و الأعلام، تحقیق: عمر تدمری، بیروت: دار الکتاب العربی، 1418ق.
راعی، علی، المسرح فی الوطن العربی، الکویت: عالم المعرفة، 1978م.
رزق، عاصم محمّد، خانقاوات الصوفیة فی مصر، القاهرة: مدبولی، 1997م.
 زبیدی، سید محمد مرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، الکویت: المجلس الوطنی للثقافة والفنون والآداب، 1422ق.
زرکلی، خیر الدین، الأعلام، بیروت: دار العلم للملایین، 2002م.
زریاب­خویی، عبّاس، آیینه جام، تهران: علمی، 1374ش.
سخاوی، محمد بن عبد الرحمن، التبر المسبوک فی ذیل السلوک، القاهرة: دار الکتب والوثائق القومیة، 1426ق.
سعد، فاروق، خیال الظل العربی، بیروت: شرکة المطبوعات للتوزیع والنشر، 1993م.
 شابشتی، ابو الحسن، الدیارات، بیروت: دار الرائد العربی، 1406ق.
صالح، حسن محمد، التشیع المصری الفاطمی، بیروت: دار الحجة البیضاء، 1428ق.
ضیف، شوقی، فی الشعر و الفکاهة فی مصر، القاهرة: دار المعارف، 1999م.
عبد المنعم، محمد، المسرح السیاسی، القاهرة: دار المعارف، 2017م.
الغزولی، علی بن عبد الله، مطالع البدور فی منازل السرور، إدارة الوطن، 1299ق.
غفاری، مژگان؛ و علیرضا اشتری تفرشی، «خیال الظل»، دانشنامه جهان اسلام، تهران: بنیاد دائره المعارف اسلامی، 1375ش.
فروخ، عمر، تاریخ الأدب العربی، بیروت: دار العلم للملایین، 1989م.
متز، آدام، الحضارة الإسلامیة فی القرن الرابع الهجری، ترجمة: محمد أبو ریده، بیروت: دار الکتاب العربی، د.ت.
المسبّحی، عز الملک، لطائف الحکمة، القاهرة: بولاق، 1288ق.
المقریزی، تقی الدین، اتّعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفا، القاهرة، 1416ق.
همو، المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار، المعروف بالخِطط المقریزیة، القاهرة: مکتبة الثقافة الدینیة، 1987م / تصحیح: کاستون ویت، القاهرة: د ن، 1923م.
همو، السلوک لمعرفة دول الملوک، تحقیق: محمد عطا، بیروت: دار الکتب العلمیة، 1418ق.
نصار، لطفی أحمد، وسائل الترفیه فی عصر سلاطین الممالیک فی مصر، القاهرة: الهیئة المصریة العامة للکتّاب، 1999م.
وهبه، مجدی و کامل مهندس، معجم المصطلحات العربیة فی اللغة والأدب، بیروت: مکتبة لبنان، 1984م.
نیز:
Badawi, M. M, Medieval Arabic Drama: Ibn Daniyal, Journal of Arabic Literature, Vol 13, pp 83 – 107, 1982
Banham, Martin, A History of Theatre in Africa, UK: Cambridge University Press, 2004.
Buturvić, Amila, Sociology of Popular Drama in Mediaeval Egypt: Ibn Daniyal and his Shadow Play, PhD Dissertation, McGill University, Montreal, 1993.
Kahle, Paul, »The Arabic Shadow Play in Egypt«, The journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, No 1, pp 21 – 34, 1940.
Landau, Jacob, M, Studies in the Arab Theater and Cinema, England: Philadelphia, 1958.
Ibid, »Khayal Al-Zill«, The Encyclopedia of Islam, Leiden: Brill, 1997.
Moreh, Shmuel, The Shadow Play (Khayal al-Zill) in Light of Arabic Literature, Journal of Arabic Literature, Vol: 18, pp 46 – 61, 1987.
Ibid, Live Theatre and Dramatic Literature in the Medieval Arab World, New York: New York University Press, 1992.
Quatremère, M, Histoire des Sultans Mamlouks de l'Égypte, Paris: Oriental Translation Fund, 1845.
Al-Sheddi, Baker, The Roots of Arabic Theatre, A Thesis Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy, University of Durham, 1997.
Von Grunebaum, Gustav, Muhammadan Festivals, London: Curzon Press, 1976.