بانک ها و نمایه نامه ها

مجلۀ پژوهشنامۀ تاریخ تمدن اسلامی در پایگاه‌های زیر نمایه­ می­شود:

 پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)           www.isc.gov.ir

اطلاعات و مدارک علمی ایران     www.irandoc.ac.ir

مرکز منطقه­ای اطلاع رسانی علوم و فناوری             www.srlst.com

بانک اطلاعات نشریات کشور     www.magiran.com    

اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی          www.SID.ir

مجلات تخصصی شبکۀ جهانی نور            www.noormags.com