اهداف و چشم انداز

مجله پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی آماده پذیرش مقاله در حوزه تاریخ تمدن اسلامی است. مقاله‌ها باید مسأله ­محور و حاصل پژوهشی بدیع باشند. هدف مجله آن است که یافته‌های تازه و جدید پژوهشگران این حوزه را در معرض داوری مخاطبان خود بگذارد.