نویسندگان و داورن محترم از این پس می‌توانند گواهی پذیرش و گواهی داوری را با امضا سردبیر از سامانه دریافت کنند. طبق بخشنامه جدید، گواهی‌ها دیگر به صورت دستی صادر نخواهد شد.

 

  پیرو مصوبه هیات رئیسه دانشکده الهیات و معارف اسلامی درباره هزینه چاپ مقالات در مجلات تخصصی دانشکده، مقرر شد برای هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و در صورت تایید مقاله مبلغ 1/500/000 ریال دیگر جهت چاپ و انتشار از مؤلفان محترم دریافت گردد. شایان ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود، مبلغ 1/500/000 ریال اولیه بازگردانده نمی‌شود.

عنوان حساب: حساب غیرقابل برداشت دانشکده الهیات و معارف اسلامی، بانک ملت

شماره حساب: 5225437031

شناسه واریز: 2102202202102

 شبا: IR 600 120 000 000 00 5225 437031

 توجه: پرداخت مبلغ اولیه (1/500/000ریال) بعد از تایید اولیه مقاله انجام می‌گیرد.

مجله «پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی» تنها به صورت الکترونیکی انتشار می‌یابد.

لطفا قبل از ارسال مقاله، حتماً راهنمای تدوین مقاله را در منوی «راهنمای نویسندگان» مطالعه فرمایید.

 

شماره جاری: دوره 52، شماره 2، پاییز و زمستان 1398 

4. مقایسۀ عامل‌های سازندۀ عمومیت فضاهای شهری در شهرهای ایرانی ـ اسلامی و غربی

صفحه 257-288

امیرمحمد قویمی؛ غلامرضا حقیقت نائینی؛ فریبا قرایی؛ میترا حبیبی


5. نقش کردها در نبرد چالدران و پیامدهای آن

صفحه 289-310

بهزاد مفاخری؛ احمد خضری؛ عثمان یوسفی


6. ایران‌گرایی در تاریخ‌نگاری محلی عصر ناصری

صفحه 311-340

حسین مفتخری؛ سهراب یزدانی؛ جواد عباسی؛ جواد شجاعی