تعداد دوره‌ها

13

تعداد شماره‌ها

25

تعداد مقالات

202

تعداد نویسندگان

304

تعداد مقالات ارسال شده

953

تعداد مقالات رد شده

541

درصد عدم پذیرش

57

تعداد مقالات پذیرفته شده

172

درصد پذیرش

18

زمان پذیرش (روز)

286

تعداد پایگاه‌های نمایه شده

16

تعداد داوران

258

 مجله «پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی» بر اساس ارزیابی سال 1401 وزارت عتف حائز رتبۀ «ب» شده است. این مجله به صورت الکترونیکی انتشار می‌یابد و دسترسی به متن مقالات آزاد است. 

در بررسی و داوری مقالات از نرم‌افزار مشابهت‌یاب استفاده می‌شود.

مجله پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی در انتشار مقالات با «انجمن ایرانی تاریخ اسلام» همکاری می‌کند. (تصویر نامه)

لطفا قبل از ارسال مقاله، حتماً راهنمای تدوین مقاله را در منوی «راهنمای نویسندگان» مطالعه فرمایید.

بر اساس آیین‌نامه «تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز»  وزارت عتف، هزینه داوری مقالات مبلغ 2/000/000 ریال و در صورت تأیید مقاله، مبلغ 4/000/000 ریال دیگر جهت  انتشار از مولفان محترم دریافت می‌شود. شایان ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود، مبلغ داوری بازگردانده نمی‌شود. نحوه پرداخت هزینه داوری و انتشار مقاله از طریق درگاه الکترونیکی مجله است.

شماره جاری: دوره 55، شماره 2، اسفند 1401 

نقد روشی مطالعات تاریخ قرآن با تأکیدی بر رویکرد ساختارگرا و انتقادی

صفحه 341-374

10.22059/jhic.2023.360215.654417

عصمت کاظمی مقدم بیدختی؛ مرتضی ایروانی نجفی؛ بی بی زینب حسینی؛ علیه رضاداد