تعداد دوره‌ها

11

تعداد شماره‌ها

20

تعداد مقالات

152

تعداد نویسندگان

227

--------------------------

تعداد مقالات ارسال شده

726

تعداد مقالات رد شده

385

درصد عدم پذیرش

53

تعداد مقالات پذیرفته شده

118

درصد پذیرش

16

زمان پذیرش (روز)

338

تعداد پایگاه‌های نمایه شده

14

تعداد داوران

183

با توچه به تعطیلات و شرایط کرونا، در صورت هر گونه سوال یا پیگیری، لطفاً به پست الکترونیکی مجله jhic@ut.ac.ir پیام بفرستید. 

 

پیرو مصوبه هیات رئیسه دانشکده الهیات و معارف اسلامی مورخ 1395/10/28 دربارۀ هزینه چاپ مقالات در مجلات تخصصی دانشکده، مقرر شد برای هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و در صورت تأیید مقاله مبلغ 1/500/000 ریال دیگر جهت چاپ و انتشار از مولفان محترم دریافت گردد . شایان ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود، مبلغ 1/500/000 ریال اولیه بازگردانده نمی‌شود.

عنوان حساب: تمرکز وجوه اختصاصی دانشگاه تهران نزد بانک مرکزی

شماره حساب:    ۴۰۰۱۰۷۰۱۰۳۰۰۶۸۲۵

شناسه واریز:    357070174140107000000002102202

شبا:    830100004001070103006825 IR

 مجله «پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی» تنها به صورت الکترونیکی انتشار می‌یابد.

لطفا قبل از ارسال مقاله، حتماً راهنمای تدوین مقاله را در منوی «راهنمای نویسندگان» مطالعه فرمایید.

شماره جاری: دوره 53، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 7-271 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2228-7906
شاپا الکترونیکی
2645-5110

بانک ها و نمایه نامه ها