تعداد دوره‌ها

14

تعداد شماره‌ها

27

تعداد مقالات

212

تعداد نویسندگان

320

تعداد مقالات ارسال شده

989

تعداد مقالات رد شده

554

درصد عدم پذیرش

56

تعداد مقالات پذیرفته شده

183

درصد پذیرش

19

زمان پذیرش (روز)

275

تعداد پایگاه‌های نمایه شده

16

تعداد داوران

276

 مجله «پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی» بر اساس ارزیابی سال 1401 وزارت عتف حائز رتبۀ «ب» شده است. این مجله به صورت الکترونیکی انتشار می‌یابد و دسترسی به متن مقالات آزاد است. 

در بررسی و داوری مقالات از نرم‌افزار مشابهت‌یاب استفاده می‌شود.

مجله پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی در انتشار مقالات با «انجمن ایرانی تاریخ اسلام» همکاری می‌کند. (تصویر نامه)

لطفا قبل از ارسال مقاله، حتماً راهنمای تدوین مقاله را در منوی «راهنمای نویسندگان» مطالعه فرمایید.

بر اساس آیین‌نامه «تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز»  وزارت عتف، هزینه داوری مقالات مبلغ 2/000/000 ریال و در صورت تأیید مقاله، مبلغ 4/000/000 ریال دیگر جهت  انتشار از مولفان محترم دریافت می‌شود. شایان ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود، مبلغ داوری بازگردانده نمی‌شود. نحوه پرداخت هزینه داوری و انتشار مقاله از طریق درگاه الکترونیکی مجله است.

شماره جاری: دوره 56، شماره 2، بهمن 1402 

«قانون‌نویسیِ تنظیماتی» در عصرِ ناصری

صفحه 29-50

10.22059/jhic.2024.371671.654464

محمدتقی بوستان‌افروز؛ حامد عامری گلستانی؛ مجید توسلی