تعداد دوره‌ها

11

تعداد شماره‌ها

21

تعداد مقالات

164

تعداد نویسندگان

238

--------------------------

تعداد مقالات ارسال شده

753

تعداد مقالات رد شده

404

درصد عدم پذیرش

54

تعداد مقالات پذیرفته شده

130

درصد پذیرش

17

زمان پذیرش (روز)

328

تعداد پایگاه‌های نمایه شده

14

تعداد داوران

191

با توچه به تعطیلات و شرایط کرونا، در صورت هر گونه سوال یا پیگیری، لطفاً به پست الکترونیکی مجله jhic@ut.ac.ir پیام بفرستید. 

 

پیرو مصوبه هیات رئیسه دانشکده الهیات و معارف اسلامی مورخ 1395/10/28 دربارۀ هزینه چاپ مقالات در مجلات تخصصی دانشکده، مقرر شد برای هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و در صورت تأیید مقاله مبلغ 1/500/000 ریال دیگر جهت چاپ و انتشار از مولفان محترم دریافت گردد . شایان ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود، مبلغ 1/500/000 ریال اولیه بازگردانده نمی‌شود.

عنوان حساب: تمرکز وجوه اختصاصی دانشگاه تهران نزد بانک مرکزی

شماره حساب:    ۴۰۰۱۰۷۰۱۰۳۰۰۶۸۲۵

شناسه واریز:    357070174140107000000002102202

شبا:    830100004001070103006825 IR

 مجله «پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی» تنها به صورت الکترونیکی انتشار می‌یابد.

لطفا قبل از ارسال مقاله، حتماً راهنمای تدوین مقاله را در منوی «راهنمای نویسندگان» مطالعه فرمایید.

شماره جاری: دوره 53، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 279-590 

3. مالیه و وضع مالی ایران در دوره صدارت حاج میرزا آقاسی

صفحه 325-365

10.22059/jhic.2020.293806.654092

سید مصطفی حسینی؛ محمدعلی کاظم‌بیکی؛ سیّد جمال موسوی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2228-7906
شاپا الکترونیکی
2645-5110

بانک ها و نمایه نامه ها