تعداد دوره‌ها

12

تعداد شماره‌ها

23

تعداد مقالات

184

تعداد نویسندگان

273

تعداد مقالات ارسال شده

880

تعداد مقالات رد شده

491

درصد عدم پذیرش

56

تعداد مقالات پذیرفته شده

154

درصد پذیرش

18

زمان پذیرش (روز)

300

تعداد پایگاه‌های نمایه شده

14

تعداد داوران

230

مهلت ارسال مقالات ویژه نامه سیره پیامبر (ص) تا  آخر شهریور ماه 1401  تمدید شد.

 

بر اساس آیین‌نامه «تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز»  وزارت عتف، هزینه داوری مقالات مبلغ 2/00/000 ریال و در صورت تأیید مقاله، مبلغ 4/000/000 ریال دیگر جهت  انتشار از مولفان محترم دریافت می‌شود. شایان ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود، مبلغ داوری بازگردانده نمی‌شود. نحوه پرداخت هزینه داوری و انتشار مقاله از طریق درگاه الکترونیکی مجله است.

 مجله «پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی» بر اساس ارزیابی سال 1400 وزارت عتف حائز رتبۀ «ب» شده است. این مجله به صورت الکترونیکی انتشار می‌یابد و دسترسی به متن مقالات آزاد است. 

در بررسی و داوری مقالات از نرم‌افزار مشابهت‌یاب استفاده می‌شود.

لطفا قبل از ارسال مقاله، حتماً راهنمای تدوین مقاله را در منوی «راهنمای نویسندگان» مطالعه فرمایید.

شماره جاری: دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 291-545