تعداد دوره‌ها

13

تعداد شماره‌ها

24

تعداد مقالات

193

تعداد نویسندگان

285

تعداد مقالات ارسال شده

902

تعداد مقالات رد شده

502

درصد عدم پذیرش

56

تعداد مقالات پذیرفته شده

163

درصد پذیرش

18

زمان پذیرش (روز)

294

تعداد پایگاه‌های نمایه شده

14

تعداد داوران

245

 مجله «پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی» بر اساس ارزیابی سال 1400 وزارت عتف حائز رتبۀ «ب» شده است. این مجله به صورت الکترونیکی انتشار می‌یابد و دسترسی به متن مقالات آزاد است. 

در بررسی و داوری مقالات از نرم‌افزار مشابهت‌یاب استفاده می‌شود.

لطفا قبل از ارسال مقاله، حتماً راهنمای تدوین مقاله را در منوی «راهنمای نویسندگان» مطالعه فرمایید.

بر اساس آیین‌نامه «تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز»  وزارت عتف، هزینه داوری مقالات مبلغ 2/000/000 ریال و در صورت تأیید مقاله، مبلغ 4/000/000 ریال دیگر جهت  انتشار از مولفان محترم دریافت می‌شود. شایان ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود، مبلغ داوری بازگردانده نمی‌شود. نحوه پرداخت هزینه داوری و انتشار مقاله از طریق درگاه الکترونیکی مجله است.

شماره جاری: دوره 55، شماره 1، شهریور 1401