تعداد دوره‌ها

13

تعداد شماره‌ها

24

تعداد مقالات

196

تعداد نویسندگان

292

تعداد مقالات ارسال شده

920

تعداد مقالات رد شده

516

درصد عدم پذیرش

56

تعداد مقالات پذیرفته شده

166

درصد پذیرش

18

زمان پذیرش (روز)

291

تعداد پایگاه‌های نمایه شده

14

تعداد داوران

252

 مجله «پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی» بر اساس ارزیابی سال 1400 وزارت عتف حائز رتبۀ «ب» شده است. این مجله به صورت الکترونیکی انتشار می‌یابد و دسترسی به متن مقالات آزاد است. 

در بررسی و داوری مقالات از نرم‌افزار مشابهت‌یاب استفاده می‌شود.

مجله پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی در انتشار مقالات با «انجمن ایرانی تاریخ اسلام» همکاری می‌کند. (تصویر نامه)

لطفا قبل از ارسال مقاله، حتماً راهنمای تدوین مقاله را در منوی «راهنمای نویسندگان» مطالعه فرمایید.

بر اساس آیین‌نامه «تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز»  وزارت عتف، هزینه داوری مقالات مبلغ 2/000/000 ریال و در صورت تأیید مقاله، مبلغ 4/000/000 ریال دیگر جهت  انتشار از مولفان محترم دریافت می‌شود. شایان ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود، مبلغ داوری بازگردانده نمی‌شود. نحوه پرداخت هزینه داوری و انتشار مقاله از طریق درگاه الکترونیکی مجله است.

شماره جاری: دوره 55، شماره 1، شهریور 1401