تعداد دوره‌ها

12

تعداد شماره‌ها

23

تعداد مقالات

184

تعداد نویسندگان

273

--------------------------

تعداد مقالات ارسال شده

851

تعداد مقالات رد شده

468

درصد عدم پذیرش

55

تعداد مقالات پذیرفته شده

155

درصد پذیرش

18

زمان پذیرش (روز)

299

تعداد پایگاه‌های نمایه شده

14

تعداد داوران

222

پیرو مصوبه هیات رئیسه دانشکده الهیات و معارف اسلامی مورخ 1395/10/28 دربارۀ هزینه چاپ مقالات در مجلات تخصصی دانشکده، مقرر شد برای هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و در صورت تأیید مقاله مبلغ 2/500/000 ریال دیگر جهت چاپ و انتشار از مولفان محترم دریافت گردد . شایان ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود، مبلغ 1/500/000 ریال اولیه بازگردانده نمی‌شود. نحوه پرداخت هزینه داوری و انتشار مقاله از طریق درگاه الکترونیکی مجله است.

 مجله «پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی» بر اساس ارزیابی سال 1399 وزارت عتف حائز رتبۀ «ب» شده است. این مجله به صورت الکترونیکی انتشار می‌یابد و دسترسی به متن مقالات آزاد است. 

در بررسی و داوری مقالات از نرم‌افزار مشابهت‌یاب استفاده می‌شود.

لطفا قبل از ارسال مقاله، حتماً راهنمای تدوین مقاله را در منوی «راهنمای نویسندگان» مطالعه فرمایید.

شماره جاری: دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 291-545