درباره نشریه

مجلۀ پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی یکی از انشعابات مجلۀ پرسابقۀ مقالات و بررسیها است که به چاپ و نشر مقالات علمی پژوهشگرانِ حوزه‌های مختلف تاریخ تمدن اسلامی می پردازد.