درباره نشریه

پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی جنبه‌‏های مختلف تاریخ و تمدن اسلامی شامل مطالعات اسلامی، تاریخ سیاسی و اجتماعی، تاریخ علم، تاریخ هنر، تاریخ فناوری، تاریخ‌نگاری اسلامی،  جغرافیای تاریخی، مطالعات اسلامی در غرب و ... را منتشر می‌کند.

«تمدن اسلامی» در طول قرون متمادی، در جهان اسلام مرکزیت و در جغرافیای جهان سیطره داشته است و مسلمانان و نظام اسلامی در آن توانسته‌‏اند با ظرفیت‌‌های معنوی و مادی خود موجب جریانات فلسفی، کلامی، فکری، فرهنگی و فعالیت‌های علمی و عملی متنوع بسیاری باشند؛ و هنوز هم هستند. در واقع، تمدن اسلامی را می‌توان در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، فلسفی، سیاسی، و اقتصادی در کنار ابعاد علمی و جلوه‌های مادی و معنوی آن دید. در واقع، مسلمانان در همۀ این ابعاد به لحاظ علمی و عملی سرآمد بوده‏‌اند و از همه ظرفیت‌های مادی و معنوی و نیروهای انسانی که ویژگی هر تمدن غالب است، استفاده نموده‌اند. در تمدن اسلامی، مسلمانان از جهات گوناگون، اعم از تربیت عالمان و دانشمندان متفکر و پیشرو در حوزه‌های مختلف علم و دانش، وجود زمینه و بسترهای رشد علمی، ساخت ابزارآلات پیشرفته، و همچنین آثار و نتایج مادی علوم (مانند معماری، ساخت دانشگاه، مدرسه‌‏سازی، مسجدسازی، بیمارستان‌سازی، و ...) موفق و سرآمد بوده‌اند.

مطابق بند 5 مادۀ دوم آیین‌نامۀ جدید نشریات علمی مصوب 1398/2/2  انواع مقالات علمی که پس از انجام مراحل داوری در این مجله منتشر می‌شوند از این قرارند:  مقاله پژوهشی (Research/Original/Regular)، مروری (Review Article)، کوتاه (Short Paper)، مطالعه موردی (Case-Study)، روش‌شناسی (Methodologies)، کاربردی(Applied Article)، نقطه‌نظر (View point/Perspective/Opinion)، مفهومی (Conceptual Paper)، فنی  (Technical Paper) و ترویجی.  

مجله بر اساس ارزیابی سال 1401 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حائز رتبۀ «ب» شده است.