کتاب تاریخ عالَم یوحنا بن فِنکی

نوع مقاله : کوتاه

نویسنده

محقق تاریخ

چکیده

یوحنا ابن فِنکی یکی از روحانیان کلیسای نسطوری در قرن هفتم میلادی بود. او خود شاهد سقوط ساسانیان، حمله اعراب به بیزانس و ساسانیان، تعامل مسیحیان با اعراب، شیوع طاعون و قحطی مشهور اواخر سدۀ هفتم میلادی سوریه بود.
او اعتقاد داشت از طرفی خدا اعراب را فرستاد تا از ساسانیان انتقام بگیرد زیرا از آنها بدی زیادی به مسیحیان رسیده بود. از طرف دیگر از همان ابتدا در میان مسلمانان دو دستگی ایجاد کرد(اشاره به جنگ امویان و خاندان پیامبر) تا مسیحیان را عزت بخشد.
آثار مکتوب مختلفی به او منسوب شده اند. کتاب تاریخ عالم، تنها کتاب کامل ابن فِنکی است که به دست ما رسیده است. این کتاب به زبان سریانی نوشته شده و دارای پانزده فصل است که با خلقت انسان شروع و با فتح جهان توسط اعراب به اتمام می رسد.
کتاب تاریخ عالم یکی از آثار با ارزش سده ابتدایی گسترش اسلام است که توسط فردی غیرمسلمان و با شیوه نگارش غیراسلامی نوشته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ktâbâ d-rêš mellê (Summary history of the world) by John bar Penkaye: A Historical Report of the Seventh Century AD

نویسنده [English]

  • Hamid Sedginejad
Researcher
چکیده [English]

John bar Penkaye was a member of the Nestorian Church in the seven-century AD. He witnessed the Arab invasion of Byzantium and the fall of the Sassanids, the interaction between Christians and Arabs, the plague and the famine in late seventh-century Syria.
He considered Arabs as God's revenge for Sassanid's harassment against  Christians. On the other hand, from the very beginning, he provoked conflict within Muslims (referring to the war between the Umayyads and the family of the Prophet) in order to restore the honor of Christians.
The book Summary history of the world is the only extant complete book by John bar Penkaye. The book, written in Syriac, begins with human creation and ends with world domination by Arabs. The book content is unique because not even its author is a non-Muslim but its style is dissimilar to regular history books of his era.

کلیدواژه‌ها [English]

  • John bar Penkaye
  • Summary history of the world
  • Nestorian church
  • Church of the east
  • Syriac
کتاب تاریخ عالَم یوحنا بن فِنکی