داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
آذرتاش آذرنوش استاد بازنشسته دانشگاه تهران
علی آرامجو تاریخ تمدن اسلامی گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران
امین آریان راد بنیاد دائرةالمعارف اسلامی
یعقوب آژند دانشگاه تهران- دانشکده هنرهای تجسمی
سید علی آل داود تاریخ علم
ستار آینه پور تاریخ تمدن اسلامی آموزش و پرورش
حسن ابراهیمی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
محمدرضا ابوئی مهریزی استادیار دانشگاه بین‌المللی اهل بیت (ع)
احمد ابوحمزه عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان
منصوره اتحادیه مدیر نشر تاریخ
عباس احمدوند گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی؛ دانشکده الهیات و ادیان؛دانشگاه شهید بهشتی
فاطمه احمدوند دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین
نزهت احمدی دانشگاه اصفهان
محمدرضا احمدی طباطبایی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه امام صادق
یدالله احمدی ملایری پردیس فارابی دانشگاه تهران
محمد احمدی منش پژوهشکده تحقیق و توسعه سمت
اکرم ارجح
محمودرضا اسفندیار دانشگاه آزاد اسلامی
محمودرضا اسفندیار رئیس دانشگاه آزاد اسلامشهر، تصوف در شبه قاره هند
محبوبه اسماعیلی کارمند
علیرضا اشتری تفرشی عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
علی اشرف امامی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدجعفر اشکواری گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه زنجان
جواد اصغری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
شکوه السادات اعرابی هاشمی گروه تاریخ، دانشکده ادبیات، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد ، ایران
موسی اکرمی دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات تهران
محسن الویری دانشیار دانشگاه باقرالعلوم
محمدتقی امامی خوئی دانشگاه مذاهب اسلامی
جلیل امیدی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
جلیل امیدی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
سعید امیرحاجلو گروه باستان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس
سولماز امیرراشد گروه آموزشی هنر دانشگاه محقق اردبیلی
حسن امینی پژوهشکده تاریخ علم
پریسا اندامی موسسه فرهنگی موزه های بنیاد
طاهر بابائی گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد
حبیب الله بابایی مدیر گروه مطالعات تمدنی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
احمد بادکوبه هزاوه تاریخ تمدن اسلامی دانشیار دانشگاه تهران
محمدرضا بارانی عضو هیئت علمی
احمد باقری گروه فقه و مبانی حقوق دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
اشرف السادات باقری عضو هیئت علمی بنیاد دائره المعارف اسلامی
حمید باقری عضو هیأت علمی / دانشگاه تهران (دانشکده الهیات)
محمد باقری بازنشسته
شهلا بختیاری عضو هیآت علمی
محمد بختیاری دانشگاه بین‌المللی قزوین
ولی اله برزگر
عباس برومنداعلم تاریخ تمدن اسلامی دانشیار گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس
حسن بلخاری تاریخ تمدن اسلامی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
مسعود بنکدار دانشگاه اصفهان
محسن بهرام نژاد گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بین المللی امام خمینی. قزوین / ایران
علی بهرامیان مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی
امید بهرامی نیا عضو هیات علمی گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دانشگاه پیام نور
ستاره بهشتی دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
علی بیات گروه اردو، دانشکده زبان ها و ادبیات خارحی، دانشگاه تهران
علی بیات تاریخ تمدن اسلامی عضو هیئت علمی گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی- دانشکده الهیات دانشگاه تهران
محمدرضا بیات دانشگاه تهران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی
حسین بیاتلو دانشنامه جهان اسلام
فریبا پات دانشگاه الزهرا
معصومعلی پنجه گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
منصور پهلوان دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
احمد پوراحمد دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران
قاسم پورحسن دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
داریوش پیرنیاکان پردیس هنر های زیبا / دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی
قدریه تاج بخش استادیار- دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین.
پروین ترکمنی آذر پژوهشکده تاریخ، پزوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علی اکبر تشکری مدیر گروه تاریخ، دانشکده الهیات، بخش تاریخ، دانشگاه یزد، ایران
حمید رضا ثنائی استادیار دانشکدة الهیات دانشگاه فردوسی
فاطمه جان احمدی گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس
حلیمه جعفر پور نصیر محله تاریخ تمدن اسلامی فارغ التحصیل دانشگاه تهران
محمود جعفری دهقی دانشگاه تهران
محمدمهدی جعفری شیاده دانشگاه تهران
بهنام جلالی جعفری نقاشی
جلال جلالی‌زاده عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
شهرام جلیلیان عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
غلامرضا جمشیدنژاد اول مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی
غلام رضا جمشیدیها استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
حجت الله جودکی تاریخ تمدن اسلامی استاد
غلامعلی حاتم عضو هیئت علمی
زهرا حاتمی گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
اسماعیل حسن زاده دانشگاه الزهراء
عطاءالله حسنی تاریخ تمدن اسلامی گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی
مفتخری حسین عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی
سید مصطفی حسینی دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران
حسن حضرتی دانشگاه تهران
بهزاد حمیدیه هیات علمی گروه ادیان و عرفان دانشکده الهیات دانشگاه تهران
پیروز حناچی دانشکده معماری دانشکدگان هنرهای زیبا دانشگاه تهران
محسن حیدرنیا مدیر گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی ،دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (شهرری) تهران ، ایران
شاهین حیدری دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
هادی خالقی دانشگاه
لیلا خان احمدی بنیاد دائره المعارف اسلامی
حامد خانی (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد آزادشهر)
رضا خانی‌پور -عضو هیات علمی
بابک خضرائی استادیار دانشکده موسیقی دانشگاه هنر
سیداحمدرضا خضری استاد دانشگاه تهران
مانیتا خلیلی پور تاریخ تمدن اسلامی پژوهشگر
سمانه خلیلی‌فر دانشگاه تهران
یاسر خوشنویس دانشگاه
الهه خیراندیش دانشگاه هاروارد
منصور داداش‌نژاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مرتضی دانشیار استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
مصطفی ده پهلوان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
زهره دهقان پور تاریخ تمدن اسلامی استادیار دانشگاه میبد
نرگس ذاکر جعفری گروه موسیقی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
نگار ذیلابی
زهرا ربانی عضو هیئت علمی
سیدمحمدرحیم ربانی‌زاده پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
عبدالله رجایی لیتکوهی مدیرگروه دکتری فلسفه و کلام و دکتری ادیان و عرفان اسلامی و گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی بابل
فائزه رحمان عضو هیأت علمی، گروه مطالعات شبه قاره هند، شرق و جنوب شرق آسیا، بنیاد دایره المعارف اسلامی.
داریوش رحمانیان گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
محسن رحمتی گروه تاریخ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان
سید ابوالفضل رضوی گروه تاریخ، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
محمدحسین رفیعی تاریخ تمدن اسلامی پژوهشگر
محمد تقی رهنمایی دانشکده جغرافیا (بازنشسته)
قنبرعلی رودگر تاریخ تمدن اسلامی دانشیار گروه آموزش الهیات، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.
محسن روستایی تاریخ تمدن اسلامی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
شهره روغنی سازمان سمت
مجتبی زروانی دانشکده الهیات دانشگاه تهران، گروه ادیان و عرفان
روزبه زرین کوب دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
حسن زندیه عضو هیئت علمی گروه تاریخ, دانشکده ادبیات, دانشگاه تهران, تهران
کرامت الله زیاری گروه آموزشی جغرافیای انسانی دانشگاه تهران
تورج ژوله فرهنگستان هنر
سید محمود سادات بیدگلی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
محمدحسین ساکت تاریخ تمدن اسلامی دانشگاه
محمد سپهری دانشگاه آزاد اسلامی
سید صادق سجادی معاون پژوهشی مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، مدیر بخش تاریخ
مجتبی سلطانی احمدی تاریخ تمدن اسلامی گروه تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه پیام نور، واحد تهران جنوب
سعید سلیمانی تاریخ تمدن اسلامی تاریخ تمدن اسلامی
محسن سیدی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
محمد رضا شاهرودی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
مهناز شایسته‌فر گروه هنر اسلامی دانشگاه تربیت مدرس
سید ماهیار شریعت پناهی عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد مشهد
محیا شعیبی عمرانی دکتری تاریخ
محمود شیخ گروه ادیان و عرفان، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
محمد امیر شیخ نوری استاد گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
سعید شیرازی تاریخ تمدن اسلامی
مسعود صادقی تاریخ تمدن اسلامی عضو هیات علمی دانشکده الهیات دانشگاه تهران
نصرالله صالحی دانشگاه فرهنگیان
محمد صدر بنیاد دائره المعارف اسلامی
ناصر صدقی گروه تاریخ دانشگاه تبریز
الیاس صفاران مدیر گروه هنر دانشگاه پیام نور
منصور صفت‌گل گروه تاریخ دانشکده ادبیات دانشگاه تهران
زهیر صیامیان عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی تهران
فاطمه ضرابی زاده تاریخ تمدن اسلامی دکتری تاریخ تمدن اسلامی
سعید طاووسی مسرور دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی
علی محمد طرفداری استادیار
توران طولابی عضو هیأت علمی گروه تاریخ/ دانشگاه لرستان
باقرعلی عادل‌ فر گروه تاریخ دانشگاخ بین‌المللی قزوین
هادی عالم‌زاده هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
خدیجه عالمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
احمدرضا عبادی تاریخ تمدن اسلامی عضو هیئت علمی
مهدی عبادی دانشگاه پیام نور تهران
عبدالکریم عطارزاده دانشگاه سوره و مدرس مدعو دانشکده الهیات دانشگاه تهران
قربان علمی گروه ادیان و عرفان دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
علی اکبر علیخانی عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران
ستار عودی تاریخ تمدن اسلامی استاد دانشگاه تهران مرکز
فرزانه غفاری دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نعمت الله فاضلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فرزانه فرخ فر دانشگاه نیشابور
یونس فرهمند دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی
سیمین فصیحی گروه تاریخ دانشگاه الازهراء
زینب فضلی تاریخ تمدن اسلامی استادیار گروه تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.
عبدالهادی فقهی زاده دانشکده الهیات دانشگاه تهران، گروه علوم قرآن و حدیث
حجت فلاح تاریخ تمدن اسلامی گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین
احمد فلاح زاده مدرس دانشگاه
اصغر قائدان تاریخ تمدن اسلامی عضو هیات علمی
سید حسن قاضوی گروه آموزشی تاریخ، تمدن و انقلاب اسلامی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران
جواد قاضی شعرباف دانش آموخته دکتری دانشگاه تهران استادیار دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان
علیرضا قبادی دانشگاه تهران
عباس قدیمی قیداری دانشگاه تبریز
حسین قرچانلو
حنیف قلندری پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران
حمیدرضا قلیچ‌خانی استادیار
عبدالرحیم قنوات دانشیار گروه تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد ایران
امیرمحمد قویمی دانش آموخته دکتری تخصصی دانشگاه هنر تهران
محمدعلی کاظم‌بیگی عضو هیئت علمی گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
مرضیه کاظمی بنیاد دائرةالمعارف اسلامی
علی کالیراد دانشگاه تهران
ولی الله کاووسی دانشنامه جهان اسلام
یونس کرامتی دانشگاه تهران، پژوهشکدۀ تاریخ علم
محمدرضا کرفی دانشگاه تربیت مدرس
حمید کرمی پور دانشگاه تهران. گروه تاریخ
حسن کریمیان دانشگاه تهران
جمشید کیانفر پژوهشکده تاریخ اسلام
سید عبدالمجید کیانی عضو هیئت علمی گروه موسیقی پردیس هنرهای زیبا
بهناز کیباخی دانش آموخته دکتری، مدرّس
ناصر گذشته عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
مهدی گلچین عارفی بنیاد دائره‌المعارف اسلامی
امیرمحمد گمینی گروه تاریخ علم، دانشکدۀ الهیات، دانشگاه تهران
مصطفی گوهری فخر آباد عضو هیات علمی گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوس مشهد
حمیدرضا گیاهی یزدی مدیر گروه تاریخ علم، بنیاد دایره المعارف اسلامی
بهزاد لاهوتی بنیاد دائره المعارف فلسطین بخش جغرافیا
میثم لباف خانیکی گروه باستان‌شناسی دانشگاه تهران
محمدعلی لسانی فشارکی هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی
امیر مازیار دانشگاه هنر
مهدی مجتهدی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
شمامه محمدی فر تاریخ تمدن اسلامی گروه تاریخ علم، بنیاد دایرة المعارف اسلامی، تهران، ایران
مینا محمدی وکیل گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.
محمد محمودپور بنیاد دائرۀ المعارف اسلامی
فهیمه مخبردزفولی عضوهیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم وتحقیقات
محسن مراثی گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
حسین مرادی نسب تاریخ تمدن اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
محمد مشهدی نوش‌آبادی دانشگاه کاشان
عباس مصلائی پور دانشگاه امام صادق
مجید معارف گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران
مریم معزی دانشگاه فردوسی مشهد
محسن معصومی استادیار دانشکده الهیات دانشگاه تهران
مصطفی معلمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری،دکترای تاریخ وتمدن ملل اسلامی
بهزاد مفاخری تاریخ تمدن اسلامی عضو گروه تاریخ و فرهنگ پژوهشکده کردستان شناسی دانشگاه کردستان
علیرضا ملایی توانی پژوهشکده علوم تاریخی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
الهام ملک زاده گروه تاریخ اجتماعی و اقتصادی پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران
مجید منتظر ظهوری گروه باستان‌شناسی دانشگاه تهران
اصغر منتظر قائم دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
افسانه منفرد بنیاد دائره المعارف اسلامی
یونس مهدوی مدرس دانشگاه اوکلاهما، امریکا.
سیّد جمال موسوی دانشگاه تهران
سید رسول موسوی حاجی گروه باستان شناسی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر
سید محمد موسوی خو دانشگاه یاسوج، دانشکده ادبیات، گروه معارف اسلامی
سعید موسوی سیانی دانشگاه شیراز
ابراهیم موسی‌پور بنیاد دائرۃ المعارف اسلامی
محمد علی میرزایی عضو هیآت علمی جامعة المصطفی العالمیه
سیدضیاء الدین میرمحمدی عضوهیات علمی دانشگاه معارف قم
محمدرضا ناجی بنیاد دائرۃ المعارف اسلامی
عبدالله ناصری طاهری
حسین ناصری مقدم گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدجواد ناطق دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی
سعید نظری توکلی دانشکده الهیات دانشگاه تهران
شادی نفیسی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، گروه علوم قرآن و حدیث
سید نوید نقشبندی دانشگاه کردستان
جمشید نوروزی گروه تاریخ دانشگاه پیام نور
جواد نیستانی گروه باستان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
هانیه نیکخواه تاریخ تمدن اسلامی گروه آموزشی هنر اسلامی- دانشکده حفاظت و مرمت- دانشگاه هنر تهران
ایرج نیک سرشت عضو هیات علمی دانشگاه تهران
عبدالله همتی گلیان تاریخ تمدن اسلامی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
سید علیرضا واسعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (مشهد)
محمدرضا وصفی دانشگاه تهران
سیاوش یاری تاریخ تمدن اسلامی دانشگاه ایلام
داوود یحیایی استادیار تمام وقت گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر
وفا یزدان منش گروه اردو، دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران
شهرام یوسفی فر گروه تاریخ دانشگاه تهران