داوران

اسامی داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
حسن ابراهیمی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
احمد ابوحمزه عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان
محمدرضا ابوئی مهریزی استادیار دانشگاه بین‌المللی اهل بیت (ع)
منصوره اتحادیه مدیر نشر تاریخ
نزهت احمدی دانشگاه اصفهان
محمدرضا احمدی طباطبایی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه امام صادق
یدالله احمدی ملایری پردیس فارابی دانشگاه تهران
عباس احمدوند گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی؛ دانشکده الهیات و ادیان؛دانشگاه شهید بهشتی
فاطمه احمدوند دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین
آذرتاش آذرنوش استاد بازنشسته دانشگاه تهران
سیاوش یاری تاریخ تمدن اسلامی دانشگاه ایلام
علی آرامجو دانشجوی دکتری گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشکده الهیات، دانشگاه تهران
امین آریان راد بنیاد دائرةالمعارف اسلامی
اکرم ارجح
محمودرضا اسفندیار دانشگاه آزاد اسلامی
محمودرضا اسفندیار رئیس دانشگاه آزاد اسلامشهر، تصوف در شبه قاره هند
محبوبه اسماعیلی کارمند
علیرضا اشتری تفرشی عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
علی اشرف امامی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدجعفر اشکواری گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه زنجان
جواد اصغری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
شکوه السادات اعرابی هاشمی گروه تاریخ، دانشکده ادبیات، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد ، ایران
موسی اکرمی دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات تهران
سید علی آل داود تاریخ علم
محسن الویری دانشیار دانشگاه باقرالعلوم
محمدتقی امامی خوئی دانشگاه مذاهب اسلامی
جلیل امیدی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
جلیل امیدی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
سعید امیرحاجلو گروه باستان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس
سولماز امیرراشد گروه آموزشی هنر دانشگاه محقق اردبیلی
حسن امینی پژوهشکده تاریخ علم
ستار آینه پور تاریخ تمدن اسلامی آموزش و پرورش
حبیب الله بابایی مدیر گروه مطالعات تمدنی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
طاهر بابائی گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد
علی بیات تاریخ تمدن اسلامی عضو هیئت علمی گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی- دانشکده الهیات دانشگاه تهران
علی بیات گروه اردو، دانشکده زبان ها و ادبیات خارحی، دانشگاه تهران
محمدرضا بیات دانشگاه تهران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی
احمد بادکوبه هزاوه تاریخ تمدن اسلامی دانشیار دانشگاه تهران
محمدرضا بارانی عضو هیئت علمی
احمد باقری گروه فقه و مبانی حقوق دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
اشرف السادات باقری عضو هیئت علمی بنیاد دائره المعارف اسلامی
حمید باقری عضو هیأت علمی / دانشگاه تهران (دانشکده الهیات)
محمد باقری بازنشسته
شهلا بختیاری عضو هیآت علمی
محمد بختیاری دانشگاه بین‌المللی قزوین
ولی اله برزگر
عباس برومنداعلم تاریخ تمدن اسلامی دانشیار گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس
حسن بلخاری تاریخ تمدن اسلامی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
علی بهرامیان مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی
امید بهرامی نیا عضو هیات علمی گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دانشگاه پیام نور
محسن بهرام نژاد گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بین المللی امام خمینی. قزوین / ایران
ستاره بهشتی دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
فریبا پات دانشگاه الزهرا
داریوش پیرنیاکان پردیس هنر های زیبا / دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی
معصومعلی پنجه گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
منصور پهلوان دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
احمد پوراحمد دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران
قاسم پورحسن دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
قدریه تاج بخش استادیار- دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین.
پروین ترکمنی آذر پژوهشکده تاریخ، پزوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علی اکبر تشکری مدیر گروه تاریخ، دانشکده الهیات، بخش تاریخ، دانشگاه یزد، ایران
حمید رضا ثنائی استادیار دانشکدة الهیات دانشگاه فردوسی
فاطمه جان احمدی گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس
حلیمه جعفر پور نصیر محله تاریخ تمدن اسلامی فارغ التحصیل دانشگاه تهران
بهنام جلالی جعفری نقاشی
جلال جلالی‌زاده عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
شهرام جلیلیان عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
غلامرضا جمشیدنژاد اول مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی
غلام رضا جمشیدیها استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
حجت الله جودکی تاریخ تمدن اسلامی استاد
داوود یحیایی استادیار تمام وقت گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر
غلامعلی حاتم عضو هیئت علمی
زهرا حاتمی گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
شاهین حیدری دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
محسن حیدرنیا مدیر گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی ،دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (شهرری) تهران ، ایران
عطاءالله حسنی تاریخ تمدن اسلامی گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی
مفتخری حسین عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی
سید مصطفی حسینی دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران
اسماعیل حسن زاده دانشگاه الزهراء
حسن حضرتی دانشگاه تهران
بهزاد حمیدیه هیات علمی گروه ادیان و عرفان دانشکده الهیات دانشگاه تهران
پیروز حناچی دانشکده معماری دانشکدگان هنرهای زیبا دانشگاه تهران
حامد خانی (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد آزادشهر)
لیلا خان احمدی بنیاد دائره المعارف اسلامی
رضا خانی‌پور -عضو هیات علمی
الهه خیراندیش دانشگاه هاروارد
سیداحمدرضا خضری استاد دانشگاه تهران
بابک خضرائی استادیار دانشکده موسیقی دانشگاه هنر
مانیتا خلیلی پور تاریخ تمدن اسلامی پژوهشگر
سمانه خلیلی‌فر دانشگاه تهران
یاسر خوشنویس دانشگاه
منصور داداش‌نژاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مرتضی دانشیار استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
مصطفی ده پهلوان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
زهره دهقان پور تاریخ تمدن اسلامی استادیار دانشگاه میبد
نرگس ذاکر جعفری گروه موسیقی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
نگار ذیلابی
زهرا ربانی عضو هیئت علمی
سیدمحمدرحیم ربانی‌زاده پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
عبدالله رجایی لیتکوهی مدیرگروه دکتری فلسفه و کلام و دکتری ادیان و عرفان اسلامی و گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی بابل
فائزه رحمان عضو هیأت علمی، گروه مطالعات شبه قاره هند، شرق و جنوب شرق آسیا، بنیاد دایره المعارف اسلامی.
داریوش رحمانیان گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
سید ابوالفضل رضوی دانشگاه خوارزتی
محمد تقی رهنمایی دانشکده جغرافیا (بازنشسته)
قنبرعلی رودگر تاریخ تمدن اسلامی استادیار گروه آموزش الهیات، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.
محسن روستایی تاریخ تمدن اسلامی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
شهره روغنی سازمان سمت
وفا یزدان منش گروه اردو، دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران
روزبه زرین کوب دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
مجتبی زروانی دانشکده الهیات دانشگاه تهران، گروه ادیان و عرفان
حسن زندیه عضو هیئت علمی گروه تاریخ, دانشکده ادبیات, دانشگاه تهران, تهران
تورج ژوله فرهنگستان هنر
محمدحسین ساکت تاریخ تمدن اسلامی دانشگاه
محمد سپهری دانشگاه آزاد اسلامی
سید صادق سجادی معاون پژوهشی مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، مدیر بخش تاریخ
محسن سیدی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مجتبی سلطانی احمدی تاریخ تمدن اسلامی گروه تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه پیام نور، واحد تهران جنوب
سعید سلیمانی تاریخ تمدن اسلامی تاریخ تمدن اسلامی
محمد رضا شاهرودی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
محمود شیخ گروه ادیان و عرفان، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
محمد امیر شیخ نوری استاد گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
سعید شیرازی تاریخ تمدن اسلامی
سید ماهیار شریعت پناهی عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد مشهد
محیا شعیبی عمرانی دکتری تاریخ
مسعود صادقی تاریخ تمدن اسلامی عضو هیات علمی دانشکده الهیات دانشگاه تهران
نصرالله صالحی دانشگاه فرهنگیان
زهیر صیامیان عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی تهران
محمد صدر بنیاد دائره المعارف اسلامی
الیاس صفاران مدیر گروه هنر دانشگاه پیام نور
منصور صفت‌گل گروه تاریخ دانشکده ادبیات دانشگاه تهران
فاطمه ضرابی زاده تاریخ تمدن اسلامی دکتری تاریخ تمدن اسلامی
سعید طاووسی مسرور دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی
علی محمد طرفداری استادیار
توران طولابی عضو هیأت علمی گروه تاریخ/ دانشگاه لرستان
باقرعلی عادل‌ فر گروه تاریخ دانشگاخ بین‌المللی قزوین
خدیجه عالمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
هادی عالم‌زاده هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
احمدرضا عبادی تاریخ تمدن اسلامی عضو هیئت علمی
مهدی عبادی دانشگاه پیام نور تهران
عبدالکریم عطارزاده دانشگاه سوره و مدرس مدعو دانشکده الهیات دانشگاه تهران
علی اکبر علیخانی عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران
قربان علمی گروه ادیان و عرفان دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
ستار عودی تاریخ تمدن اسلامی استاد دانشگاه تهران مرکز
فرزانه غفاری دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نعمت الله فاضلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فرزانه فرخ فر دانشگاه نیشابور
یونس فرهمند دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی
سیمین فصیحی گروه تاریخ دانشگاه الازهراء
زینب فضلی تاریخ تمدن اسلامی استادیار گروه تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.
عبدالهادی فقهی زاده دانشکده الهیات دانشگاه تهران، گروه علوم قرآن و حدیث
حجت فلاح تاریخ تمدن اسلامی گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین
احمد فلاح زاده مدرس دانشگاه
جواد قاضی شعرباف دانش آموخته دکتری دانشگاه تهران استادیار دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان
سید حسن قاضوی گروه آموزشی تاریخ، تمدن و انقلاب اسلامی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران
اصغر قائدان تاریخ تمدن اسلامی عضو هیات علمی
علیرضا قبادی دانشگاه تهران
عباس قدیمی قیداری دانشگاه تبریز
حسین قرچانلو
حمیدرضا قلیچ‌خانی استادیار
حنیف قلندری پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران
عبدالرحیم قنوات دانشیار گروه تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد ایران
امیرمحمد قویمی دانش آموخته دکتری تخصصی دانشگاه هنر تهران
مرضیه کاظمی بنیاد دائرةالمعارف اسلامی
محمدعلی کاظم‌بیگی عضو هیئت علمی گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
علی کالیراد دانشگاه تهران
سید عبدالمجید کیانی عضو هیئت علمی گروه موسیقی پردیس هنرهای زیبا
جمشید کیانفر پژوهشکده تاریخ اسلام
ولی الله کاووسی دانشنامه جهان اسلام
بهناز کیباخی دانش آموخته دکتری، مدرّس
یونس کرامتی دانشگاه تهران، پژوهشکدۀ تاریخ علم
محمدرضا کرفی دانشگاه تربیت مدرس
حمیدرضا گیاهی یزدی مدیر گروه تاریخ علم، بنیاد دایره المعارف اسلامی
ناصر گذشته عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
مهدی گلچین عارفی بنیاد دائره‌المعارف اسلامی
امیرمحمد گمینی گروه تاریخ علم، دانشکدۀ الهیات، دانشگاه تهران
مصطفی گوهری فخر آباد عضو هیات علمی گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوس مشهد
بهزاد لاهوتی بنیاد دائره المعارف فلسطین بخش جغرافیا
میثم لباف خانیکی گروه باستان‌شناسی دانشگاه تهران
محمدعلی لسانی فشارکی هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی
امیر مازیار دانشگاه هنر
مهدی مجتهدی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
مینا محمدی وکیل گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.
محمد محمودپور بنیاد دائرۀ المعارف اسلامی
فهیمه مخبردزفولی عضوهیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم وتحقیقات
محسن مراثی گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
حسین مرادی نسب تاریخ تمدن اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
محمد علی میرزایی عضو هیآت علمی جامعة المصطفی العالمیه
سیدضیاء الدین میرمحمدی عضوهیات علمی دانشگاه معارف قم
محمد مشهدی نوش‌آبادی دانشگاه کاشان
عباس مصلائی پور دانشگاه امام صادق
مجید معارف گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران
مریم معزی دانشگاه فردوسی مشهد
محسن معصومی استادیار دانشکده الهیات دانشگاه تهران
مصطفی معلمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری،دکترای تاریخ وتمدن ملل اسلامی
بهزاد مفاخری تاریخ تمدن اسلامی عضو گروه تاریخ و فرهنگ پژوهشکده کردستان شناسی دانشگاه کردستان
علیرضا ملایی توانی پژوهشکده علوم تاریخی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
الهام ملک زاده گروه تاریخ اجتماعی و اقتصادی پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران
مجید منتظر ظهوری گروه باستان‌شناسی دانشگاه تهران
اصغر منتظر قائم دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
افسانه منفرد بنیاد دائره المعارف اسلامی
یونس مهدوی مدرس دانشگاه اوکلاهما، امریکا.
ابراهیم موسی‌پور بنیاد دائرۃ المعارف اسلامی
سیّد جمال موسوی دانشگاه تهران
سید رسول موسوی حاجی گروه باستان شناسی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر
سید محمد موسوی خو دانشگاه یاسوج، دانشکده ادبیات، گروه معارف اسلامی
سعید موسوی سیانی دانشگاه شیراز
محمدرضا ناجی بنیاد دائرۃ المعارف اسلامی
عبدالله ناصری طاهری
حسین ناصری مقدم گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدجواد ناطق دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی
جواد نیستانی گروه باستان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
سعید نظری توکلی دانشکده الهیات دانشگاه تهران
شادی نفیسی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، گروه علوم قرآن و حدیث
سید نوید نقشبندی دانشگاه کردستان
ایرج نیک سرشت عضو هیات علمی دانشگاه تهران
جمشید نوروزی گروه تاریخ دانشگاه پیام نور
عبدالله همتی گلیان تاریخ تمدن اسلامی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
سید علیرضا واسعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (مشهد)
شهرام یوسفی فر گروه تاریخ دانشگاه تهران
محمدرضا وصفی دانشگاه تهران