داوران

اسامی داوران

نام داور سمت / سازمان
حسن ابراهیمی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
محمدرضا ابوئی مهریزی استادیار دانشگاه بین‌المللی اهل بیت (ع)
نزهت احمدی دانشگاه اصفهان
محمدرضا احمدی طباطبایی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه امام صادق
یدالله احمدی ملایری پردیس فارابی دانشگاه تهران
عباس احمدوند گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی؛ دانشکده الهیات و ادیان؛دانشگاه شهید بهشتی
فاطمه احمدوند دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین
آذرتاش آذرنوش استاد بازنشسته دانشگاه تهران
امین آریان راد بنیاد دائرةالمعارف اسلامی
اکرم ارجح
محمودرضا اسفندیار رئیس دانشگاه آزاد اسلامشهر، تصوف در شبه قاره هند
محمودرضا اسفندیار دانشگاه آزاد اسلامی
علی اشرف امامی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدجعفر اشکواری گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه زنجان
شکوه السادات اعرابی هاشمی گروه تاریخ، دانشکده ادبیات، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد ، ایران
محسن الویری دانشیار دانشگاه باقرالعلوم
محمدتقی امامی خوئی دانشگاه مذاهب اسلامی
جلیل امیدی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
حسن امینی پژوهشکده تاریخ علم
حبیب الله بابایی مدیر گروه مطالعات تمدنی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
طاهر بابائی گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد
علی بیات گروه اردو، دانشکده زبان ها و ادبیات خارحی، دانشگاه تهران
علی بیات دانشکده الهیات دانشگاه تهران
محمدرضا بیات دانشگاه تهران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی
احمد بادکوبه هزاوه دانشگاه تهران
محمدرضا بارانی عضو هیئت علمی
احمد باقری گروه فقه و مبانی حقوق دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
اشرف السادات باقری عضو هیئت علمی بنیاد دائره المعارف اسلامی
حمید باقری عضو هیأت علمی / دانشگاه تهران (دانشکده الهیات)
محمد باقری بازنشسته
شهلا بختیاری عضو هیآت علمی
ولی اله برزگر
حسن بلخاری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
علی بهرامیان مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی
فریبا پات دانشگاه الزهرا
معصومعلی پنجه
منصور پهلوان دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
احمد پوراحمد دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران
قاسم پورحسن دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
قدریه تاج بخش استادیار- دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین.
پروین ترکمنی آذر پژوهشکده تاریخ، پزوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علی اکبر تشکری مدیر گروه تاریخ، دانشکده الهیات، بخش تاریخ، دانشگاه یزد، ایران
حمید رضا ثنائی استادیار دانشکدة الهیات دانشگاه فردوسی
فاطمه جان احمدی گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس
غلامرضا جمشیدنژاد اول مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی
غلام رضا جمشیدیها استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
حجت الله جودکی
غلامعلی حاتم عضو هیئت علمی
محسن حیدرنیا مدیر گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی ،دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (شهرری) تهران ، ایران
مفتخری حسین عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی
حسن حضرتی دانشگاه تهران
بهزاد حمیدیه هیات علمی گروه ادیان و عرفان دانشکده الهیات دانشگاه تهران
حامد خانی (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد آزادشهر)
الهه خیراندیش دانشگاه هاروارد
احمد خضری
بابک خضرائی بنیاد دایره المعارف اسلامی
مرتضی دانشیار استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
نگار ذیلابی
زهرا ربانی عضو هیئت علمی
سیدمحمدرحیم ربانی‌زاده پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
عبدالله رجایی لیتکوهی مدیرگروه دکتری فلسفه و کلام و دکتری ادیان و عرفان اسلامی و گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی بابل
فائزه رحمان عضو هیأت علمی، گروه مطالعات شبه قاره هند، شرق و جنوب شرق آسیا، بنیاد دایره المعارف اسلامی.
سید ابوالفضل رضوی دانشگاه خوارزتی
محمد تقی رهنمایی دانشکده جغرافیا (بازنشسته)
قنبرعلی رودگر استادیار دانشگاه فرهنگیان
شهره روغنی سازمان سمت
مجتبی زروانی دانشکده الهیات دانشگاه تهران، گروه ادیان و عرفان
محمد سپهری دانشگاه آزاد اسلامی
سید صادق سجادی معاون پژوهشی مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، مدیر بخش تاریخ
محسن سیدی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مجتبی سلطانی احمدی گروه تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه پیام نور، واحد تهران جنوب
محمد رضا شاهرودی عضو هیأت علمی
محمد امیر شیخ نوری استاد گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
سید ماهیار شریعت پناهی عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد مشهد
مسعود صادقی عضو هیات علمی دانشکده الهیات دانشگاه تهران
الیاس صفاران مدیر گروه هنر دانشگاه پیام نور
علی محمد طرفداری استادیار
توران طولابی عضو هیأت علمی گروه تاریخ/ دانشگاه لرستان
باقرعلی عادل‌ فر گروه تاریخ دانشگاخ بین‌المللی قزوین
هادی عالم‌زاده هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
مهدی عبادی استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه پیام نور
عبدالکریم عطارزاده دانشگاه سوره و مدرس مدعو دانشکده الهیات
علی اکبر علیخانی عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران
نعمت الله فاضلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
یونس فرهمند دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی
عبدالهادی فقهی زاده دانشکده الهیات دانشگاه تهران، گروه علوم قرآن و حدیث
جواد قاضی شعرباف دانش آموخته دکتری دانشگاه تهران استادیار دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان
سید حسن قاضوی گروه آموزشی تاریخ، تمدن و انقلاب اسلامی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران
اصغر قائدان عضو هیات علمی
عباس قدیمی قیداری دانشگاه تبریز
حسین قرچانلو
حمیدرضا قلیچ‌خانی استادیار
حنیف قلندری پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران
عبدالرحیم قنوات دانشیار گروه تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد ایران
محمدعلی کاظم‌بیگی عضو هیئت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
علی کالیراد گروه تاریخ دانشگاه تهران
سید عبدالمجید کیانی عضو هیئت علمی گروه موسیقی پردیس هنرهای زیبا
جمشید کیانفر پژوهشکده تاریخ اسلام
بهناز کیباخی دانش آموخته دکتری، مدرّس
یونس کرامتی دانشگاه تهران، پژوهشکدۀ تاریخ علم
محمدرضا کرفی دانشگاه تربیت مدرس
حمیدرضا گیاهی یزدی مدیر گروه تاریخ علم، بنیاد دایره المعارف اسلامی
ناصر گذشته عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
مهدی گلچین عارفی بنیاد دائره‌المعارف اسلامی
امیرمحمد گمینی گروه تاریخ علم، دانشکدۀ الهیات، دانشگاه تهران
مصطفی گوهری فخر آباد عضو هیات علمی گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوس مشهد
بهزاد لاهوتی بنیاد دائره المعارف فلسطین بخش جغرافیا
محمدعلی لسانی فشارکی هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی
امیر مازیار دانشگاه هنر
مهدی مجتهدی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد محمودپور بنیاد دائرۀ المعارف اسلامی
فهیمه مخبردزفولی عضوهیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم وتحقیقات
محمد علی میرزایی عضو هیآت علمی جامعة المصطفی العالمیه
سیدضیاء الدین میرمحمدی عضوهیات علمی دانشگاه معارف قم
محمد مشهدی نوش‌آبادی دانشگاه کاشان
عباس مصلائی پور دانشگاه امام صادق
مجید معارف گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران
مریم معزی دانشگاه فردوسی مشهد
محسن معصومی استادیار دانشکده الهیات دانشگاه تهران
مصطفی معلمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری،دکترای تاریخ وتمدن ملل اسلامی
افسانه منفرد بنیاد دائره المعارف اسلامی
ابراهیم موسی‌پور بنیاد دائرۃ المعارف اسلامی
سیّد جمال موسوی دانشگاه تهران
سید رسول موسوی حاجی گروه باستان شناسی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر
سعید موسوی سیانی دانشگاه شیراز
محمدرضا ناجی بنیاد دائرۃ المعارف اسلامی
عبدالله ناصری طاهری
محمدجواد ناطق دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی
جواد نیستانی گروه باستان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
سعید نظری توکلی دانشکده الهیات دانشگاه تهران
شادی نفیسی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، گروه علوم قرآن و حدیث
ایرج نیک سرشت عضو هیات علمی دانشگاه تهران
جمشید نوروزی گروه تاریخ دانشگاه پیام نور
عبدالله همتی گلیان عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
سید علیرضا واسعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (مشهد)
شهرام یوسفی فر گروه تاریخ دانشگاه تهران
محمدرضا وصفی دانشگاه تهران