نقش خاندان‌های برجست‍ه‘‌ ایرانی در فرآیند تعامل دو فرهنگ ایرانی ـ اسلامی تا سده‘‌ چهارم هجری

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

بحث و گفتگو در بار? عوامل گسترش و تکامل فرهنگ و تمدن اسلامی پیچیده و نیازمند بررسی‌های همه جانبه است. اینکه چرا و چگونه اسلام از میان اعراب که در مقایسه با دیگر اقوام پیشینه و بهر? تمدنی چندانی نداشتند ظهور کرد و آنان را متحول و متحد ساخت موضوعی اساسی است و نیاز به بررسی مستقلی دارد، اما اینکه توسعه و تکامل فرهنگ و تمدن اسلامی حاصل نشر و تبلیغ آموزه‌های اسلامی به دست اعراب مسلمان از سویی و ترکیب آن با مواریث فرهنگی و تمدنی دیگر اقوام از سوی دیگر بود موضوع اصلی این پژوهش است. در مقال‍? حاضر نقش خاندان‌های برجسته و فرهیخته ایرانی در فرآیند تعامل میان دو فرهنگ اسلامی و ایرانی تا سد? چهارم مورد بررسی و تبیین قرار می‌گیرد تا بتوان ضمن پرهیز از کلی‌نگری و کلی‌نویسی نقش یکی از عوامل این فرآیند را بازشناخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Prominent Iranian Families in the Interaction Process of two Islamic and Iranian Cultures till 4th Hejira Century

نویسندگان [English]

  • Ali Bayat 1
  • Mohammad Reza Khosravi 2
1
2
چکیده [English]

Discussion about Islamic Culture and civilization and elements of its evolution and development is complex and needs comprehensive review. Why and how Islam emerged among Arabs who in comparison with other nations had not enjoyed considerable background and civilization and could develop and unite them, is a basic issue and deserves a separate review. But the issue that development and evolution of Islamic culture and civilization emanate from dissemination and propagation of Islamic teachings by Muslims Arabs on one hand and its integration with civilization and culture legacies of other nations, on the other, is the main topic of current research. The role of prominent and learned Iranian families in the interaction process of two Islamic and Iranian cultures till 4th Hejira century has been reviewed and explained in this article, so that while avoiding generalizing view, the role of one of the elements of such process can be recognized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 4 Hejira century
  • Ahl-ul-Boyotat
  • Dehgans
  • Iranian Culture
  • Iranian Families
  • Islamic civilization
  • Islamic culture
  • Muslims Arabs