کارکرد نهادهای آموزشی فرانسه در ایران از اوایل دوره‘ قاجار تا جنگ جهانی اول

نویسنده

استادیار دانشگاه گیلان

چکیده

از اوایل دور? قاجار، سه نهاد آموزشی ـ فرهنگی فرانسه، که با اهداف جهانی در پاریس شکل گرفته بودند، به تدریج یکی پس از دیگری ایران را نیز تحت پوشش خود قرار دادند. این سه نهاد عبارت بودند از مدارس میسیونرهای لازاریست‌ها، مدارس آلیانس فرانسه و مدارس آلیانس یهود. اما چگونگی و گستر? فعالیت‌های فرهنگی ـ آموزشی هر یک از این نهادها که بخشی از تاریخ فرهنگی ناشناخت? دور? قاجار را تشکیل می‌دهند، چندان مورد مطالعه و تحلیل قرار نگرفته و بازتاب نیافته‌اند. هرچند که لازاریست‌ها جامع? مسیحیان ایران و آلیانس یهود جامع? یهودیان را مد نظر داشته‌اند، لیکن آلیانس فرانسه نهادی غیر مذهبی به شمار می‌رفت. با این همه، آن دو نهاد نیز به تدریج رویکردی عرفی و همگانی به خود گرفته و توانستند بسیاری از مسلمانان را نیز جذب نمایند. این نوشته پس از نگاهی به اهداف و آرمان‌های این نهادها، چگونگی برپایی این مدارس، گستردگی و کم و کیف فعالیت‌های آموزشی آن‌ها را بررسی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Function of French educational Institutions in Iran from the beginning of Qajar era to the World War I

نویسنده [English]

  • Aboutaleb Soltanian
چکیده [English]

In this period, three French educational institutions, after having been founded in Paris, established gradually their schools in Iran. These institutions consisted of the Lazaristes schools, French alliance and Israelite alliance schools. But, quality and quantity of their activities, that formed a part of unknown Cultural history of Qajar period, haven’t been much investigated. Therefore, this article is going to study, first the aims of these Institutions, then the circumstance of their establishment and development in Iran. Furthermore, these modernist schools have encountered, in a traditional society, the socio-political challenges that affected the results of their works. Hence, this article will investigate, in another part of this study, the quality and the results of these challenges, in order to present a better valuation of the total activities of the French educational Institutions in Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Institutions
  • French Alliance
  • Israelite Alliance
  • Lazaristes
  • Qajar Period
  • Schools
  • socio-political challenges
  • traditional society