پژوهشی درباره نسبت صحیح طبرسی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده

در میان عالمان امامی مذهب کسانی بوده‌اند که به طبرسی شهرت داشته‌اند. برخی از محققان بر این نظرند که واژ? طبرسی را باید به فتح طاء و سکون باء خواند، زیرا این واژه نسبت به طَبرِس را إفاده می‌کند که معرب تفرش، شهری بین کاشان و اصفهان است و نباید آن را منسوب به طبرستان دانست، چراکه منسوب به طبرستان، طبری و یا طبرستانی است. در مقابل محققان دیگری براساس منابع جغرافیایی و تاریخی و قواعد ساخت واژه نشان داده‌اند که طبرسی را باید به فتح طاء و باء خواند؛ زیرا نسبت به طبرستان را افاده می‌کند و در واقع نسبت صحیح آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Research into the True Attribution of Tabresi/Tabarsi

نویسنده [English]

  • Mostsfa Moallemee
چکیده [English]

A Research into the True Attribution of Tabresi/Tabarsi

Mostafa moallemi*
Member of Islamic azad university, Sari branch.
(Received: 27 December 2010 , Accepted: 6 March 2011)

Abstract
Among Imamiyya scholars there have been persons known as Tabresi/Tabarsi. Some researcher believes that this word must be pronounced Tabarsi; for it refers to Tabres, arabized word of Tafresh, a town between kashan an Isfahan, not to Tabarestan, attributed to it is known as Tabari or Tabaretani. In Contrast to this view, others, based on historical and geographical sources and morphology rules, have shown that this word must be pronounced Tabarsi; for it refers to Tabarestan, and that is true attribution.

KeyWords: Tabresi/Tabarsi, Tabari, Tabarestan, Tafresh, Imamiyya Scholars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • geographical sources
  • Imamiyya Scholars
  • Isfahan
  • Kashan
  • Tabarestan
  • Tabari
  • Tabresi/Tabarsi
  • Tafresh