زندگی حرفه‌ای مؤذنان و بازتاب آن در ذهن و زبان مسلمانان: پژوهشی در تاریخ اجتماعی اسلام

نویسنده

استادیار گروه تاریخ اجتماعی بنیاد دائره المعارف اسلامی

چکیده

اذان به عنوان یکی از شاخص‎های فرهنگی اسلام،‌ در بردارند? مجموع? وسیعی از عناصر و اجزای فرهنگی و اجتماعی است. از این‌رو علاوه بر بررسی تاریخچه‎ای از چگونگی پیدایش و تداوم سنت اذان گویی باید به جنبه‎های دیگر آن بویژه حضور آن به مثابه یک شغل در زندگی روزان? مسلمانان نیز پرداخت. در این نوشتار، ‌ابتدا تاریخچه‎ای از ابداع و تشریع این سنت در اسلام ارائه می‎شود و سپس با رویکرد تاریخ اجتماعی، عناصر تشکیل دهند? مجموع? فرهنگی اجتماعی اذان در سنت اسلامی و تشکیلات رسمی اذان گویی مورد بررسی قرار می‎گیرد و نشان داده می‎شود که این مجموعه به کلی با آن چه در زمینه‎های مشابه، درسنتهای دینی دیگر وجود دارد‌ متفاوت است و پاره‎‎ای ادعاهای برخی از خاورشناسان دربار? اخذ و اقتباس سنت اذان اسلامی از آداب و رسوم یهودی یا مسیحی وجهی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The professional Life of the Muezzins and It's Reflection in Muslim Mind and Language: a Social History

نویسنده [English]

  • Ebrahim Musapour
چکیده [English]

Adhan (prayer call) as one of the cultural characteristics of Islam, contains a wide range of cultural and social elements which necessitates the study of Adhan as an occupation in Muslim's everyday life besides the considering it's origination and developments in Islamic history. Along with a brief review of historical background of Adhan in early Islam, in the present survey the cultural and social elements and official structure of Adhan and also the professional life of muezzins in Islamic society have been studied and it has been shown that the subculture of Adhan is clearly different from that of the similar structures one can find them in other religions and it is not a second hand adaptation from Jewish or Christian context.

کلیدواژه‌ها [English]

  • adhan
  • Everyday
  • Islamic
  • Lif
  • Muezzin
  • of Muslim People.
  • (Prayer Call)
  • Professional Life