نقش و جایگاه مطوّعین در بسط و تثبیت دولت‌های اول تا سوم سعودی

نویسندگان

1 استاد‌یار دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره)

2 کارشناس ارشد تاریخ اسلام

چکیده

جریان وهابیت که در پی بسط اندیشه‌های محمد بن عبدالوهاب در نجد شکل گرفت و پس از انعقاد پیمان همکاری او با محمد بن سعود، وجهه‌ای سیاسی پیدا کرد، تاریخ پر فراز و نشیب را پشت سر گذاشته است. همراهی و تعامل دو جناح مذهبی و سیاسی حکومت سعودی از موضوعات جذاب برای تحقیق در تاریخ وهابیت است. جناح مذهبی از ابتدا به قدرت و حمایت جناح سیاسی برای نشر وهابیت محتاج بوده و جناح سیاسی نیز نیازمند کسب مشروعیت و مقبولیت مذهبی برای اقدامات خویش بوده است. بر این اساس، گروهی از طلاب علوم دینی و شاگردان ابن عبدالوهاب که به سبب نوع حضور داوطلبانه‌شان، «مطوّع» نامیده می‌شدند، مسئول سازماندهی و تنظیم روابط این دو جناح بودند. نقش و جایگاه مطوعین در طول سه دولت سعودی، فراز و نشیب‌های متعددی را تجربه کرده است. تحلیل این فراز و فرودها و نیز بررسی روند پرتلاطم دو جناح سیاسی و مذهبی دولت سعودی ـ وهابی، به منظور ترسیم نقش و جایگاه مطوّعین در تاریخ این دولت‌ها، هدف اصلی این تحقیق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role and Status of Muttawwia in Stabilization of Saudi's First, Second and Third States

نویسندگان [English]

  • Walyyollah barzegarkelishumi 1
  • mohammadhossein Rafiei 2
1
2
چکیده [English]

Emergence of Wahhabi thought as an important phenomenon in modern Islamic history, had a great impact on political and religious evolutions of Middle East. This faction which founded by Muhammad Ibnabd Al-wahhab in Najd and expanded after making an alliance with Muhammad Ibn Saud has had a long and specific history. In that context, several contacts between religious and political sides of Saudi government have been attractive for researchers on wahhabism. Religious side needs protection of political side, and political side needs religious side for legitimization and acceptability for their actions. On that basis, a large group of religious scholars and Ibnabd al-wahhab’s followers and pupils took charge in adjustment of contacts between political and religious sides. That group which named by their voluntary action as “Muttawwia”, has been sent to conquered areas for call of Wahhabism. Despite of the ups and downs of Mutawwia’s role in history of Wahhabism, they had a great impact on emergence and stabilization of Saudi governments. This research studied their role in contacts between political and religious sides in the context of Saudi-Wahhabi rule in Kingdom of Saudi Arabia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Muhammad IbnAbdAl-Wahhab
  • Mutawwi’a
  • Najd.
  • Saudi Government
  • Wahhabism