سیر تحول مفهوم حرز در فرهنگ اسلامی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر ، استان گلستان، استادیار

چکیده

سیر تحول مفهوم حرز در فرهنگ اسلامی :از انواع ادبیات دعایی جهان اسلام خاصه عالم تشیع، دعاهای حرز هستند. مطالع? این متون خواه از جهت بازشناسی تاریخ ادب دعایی، و خواه از جهت درک تحولات کلان تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، و خواه به‌منظور دست‌یابی به ابزاری مفهومی برای تاریخ‌گذاری روایات تاریخی کهن، شایان توجه است. نخستین گام در این مسیر به دست آوردن درکی واضح از مفهوم «حرز» است. این مطالعه در صدد است از خلال مروری پدیدارشناسانه بر شواهد حضور حرز در تمدن اسلامی، تعریفی تاریخی از این پدیده حاصل کند و مؤلفه‌های معنایی آن را در دوره‌های گوناگون تاریخش بازکاود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The concept of hirz and its development in the Islamic cultural History

نویسنده [English]

  • Hamed (Farhang) Khani (Mehrvash)
چکیده [English]

Amulet prayers or the so called “Ad'iyatul-hirz,” are a genre of Islamic liturgical literature, prevailing among all Muslims, especially in Shiite culture. It is of importance to study these texts, whether in order to formulate the history of Islamic liturgies, or to perceive the development of Islamic culture and civilization, or to achieve a meaning tool for dating Muslim traditions. As the first step to approach this issue, the Islamic concept of amulet (hirz) and its developments should be traced. Regarding the phenomenological review of the trends observed in the Islamic civilization, this study seeks to give an historical definition of hirz, and its semantic components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amulets
  • Dating Muslim Traditions.
  • History of Islamic Liturgical Literature
  • Magic
  • Prayer Therapy
  • Talismans