نویسنده = ������������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. مالیات مُکوس (ضرائب گمرکی) در مصر دوره والیان (19ـ254 ق)

دوره 49، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 239-248

10.22059/jhic.2018.224537.653739

بهرام کارجواجیرلو؛ نگار ذیلابی