نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. زرتشتیان و جنبش های ایرانی در سده‌های نخستین اسلامی

دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 361-383

10.22059/jhic.2022.330793.654279

سید مصطفی حسینی؛ محسن معصومی


3. لوطیان و ناآرامی‌های شهری در دورۀ ناصری

دوره 48، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 133-151

10.22059/jhic.2018.247471.653850

داریوش رحمانیان؛ محسن معصومی؛ حسین بیاتلو