نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. درآمدی بر نقش و جایگاه نهاد قومِس در تاریخ اسپانیای اسلامی

دوره 51، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 27-42

10.22059/jhic.2019.259568.653902

سید سعید حسینی؛ سید احمدرضا خضری؛ شهره روغنی