نویسنده = ������ ������������ ��������
کاربرد نقش شیر در نشان‌های مصور تشکیلات مصر مملوکی

دوره 50، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 183-208

10.22059/jhic.2019.261958.653914

نگار ذیلابی؛ سیّد جمال موسوی؛ بیان شیخ احمدی