نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. نقش کردها در نبرد چالدران و پیامدهای آن

دوره 52، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 289-310

10.22059/jhic.2020.288326.654058

بهزاد مفاخری؛ احمد خضری؛ عثمان یوسفی