نویسنده = ������������ ������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. مذاکره سیاسی در بازخوانی سیره پیامبر اکرم(ص)؛ اصول و اهداف (مطالعه موردی: صلح حدیبیه)

دوره 53، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 7-32

10.22059/jhic.2020.302593.654138

محمد قاسمی شوب؛ محمد رضا شاهرودی؛ سید محمدعلی ایازی