نویسنده = �������������������� ����������������
«علم‌ الفرائض» و جایگاه آن‌ در علوم دورۀ اسلامی

دوره 55، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 147-160

10.22059/jhic.2022.332669.654295

محمدجواد محمدحسینی؛ سیّد جمال موسوی