کلیدواژه‌ها = حاج میرزا آقاسی
تعداد مقالات: 1
1. مالیه و وضع مالی ایران در دوره صدارت حاج میرزا آقاسی

دوره 53، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 325-365

10.22059/jhic.2020.293806.654092

سید مصطفی حسینی؛ محمدعلی کاظم‌بیکی؛ سیّد جمال موسوی