نویسنده = ���������� ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. سیاست‌های‌ مذهبی‌ وزیران‌ سنی‌ مذهب فاطمیان‌: انگیزه‌ها، اهداف و راهبردها

دوره 43، شماره 1، دی 1389، صفحه 11-24

علیرضا اشتری تفرشی؛ احمد بادکوبه هزاوه