نویسنده = ���������� �������������� ������ ������
نقش و جایگاه مطوّعین در بسط و تثبیت دولت‌های اول تا سوم سعودی

دوره 44، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 11-31

ولی‌اله برزگرکلیشمی؛ محمد حسین رفیعی