نویسنده = سیّد جمال موسوی
تعداد مقالات: 3
1. مالیه و وضع مالی ایران در دوره صدارت حاج میرزا آقاسی

دوره 53، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 325-365

10.22059/jhic.2020.293806.654092

سید مصطفی حسینی؛ محمدعلی کاظم‌بیکی؛ سیّد جمال موسوی


2. کاربرد نقش شیر در نشان‌های مصور تشکیلات مصر مملوکی

دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 183-208

10.22059/jhic.2019.261958.653914

نگار ذیلابی؛ سیّد جمال موسوی؛ بیان شیخ احمدی


3. نظامیگری ممالیک مصر و روک حسامی و ناصری

دوره 45، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 85-106

10.22059/jhic.2012.59128

سیّد جمال موسوی؛ اصغر قائدان؛ قدریه تاج بخش