نویسنده = ������������ �������� ��������
«علم‌ الفرائض» و جایگاه آن‌ در علوم دورۀ اسلامی

دوره 55، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 147-160

10.22059/jhic.2022.332669.654295

محمدجواد محمدحسینی؛ سیّد جمال موسوی


تاریخ طریقت رفاعیه در آثار ابن سرّاج دمشقی

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 51-73

10.22059/jhic.2020.293829.654091

احمد خامه یار؛ احمد بادکوبه هزاوه؛ سیّد جمال موسوی


مالیه و وضع مالی ایران در دوره صدارت حاج میرزا آقاسی

دوره 53، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 325-365

10.22059/jhic.2020.293806.654092

سید مصطفی حسینی؛ محمدعلی کاظم‌بیکی؛ سیّد جمال موسوی


کاربرد نقش شیر در نشان‌های مصور تشکیلات مصر مملوکی

دوره 50، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 183-208

10.22059/jhic.2019.261958.653914

نگار ذیلابی؛ سیّد جمال موسوی؛ بیان شیخ احمدی


نظامیگری ممالیک مصر و روک حسامی و ناصری

دوره 45، شماره 2، مهر 1391، صفحه 85-106

10.22059/jhic.2012.59128

سیّد جمال موسوی؛ اصغر قائدان؛ قدریه تاج بخش