نویسنده = ���������� ������������ ��������������
مکان‌های مقدّس و تأثیر باورعامیانه مسیحیان نسبت به آن‌ها در حملات صلیبی

دوره 47، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 169-191

10.22059/jhic.2017.234408.653775

احمد بادکوبه هزاوه؛ لیلا خسروی؛ عبدالله ناصری طاهری