نویسنده = �������������� �������� ������������ ��������
جستاری در شخصیت ادبی و اجتماعی سکینه ‌بنت الحسین علیهما السلام

دوره 45، شماره 2، مهر 1391، صفحه 47-69

10.22059/jhic.2012.59126

محمد رضا شاهرودی؛ رقیه ابراهیم زاده جویمی