نویسنده = ������������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی مبلغان کارملیت در ایران عصر صفوی

دوره 45، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 63-79

10.22059/jhic.2012.55327

سید احمدرضا خضری؛ اعظم فولادی پناه