نویسنده = �������� ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. مسیحیت درحجاز و غرب جزیرة العرب مقارن ظهوراسلام

دوره 45، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 131-144

10.22059/jhic.2012.55331

عبدالله همتی گلیان