نویسنده = ���������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. یوسف آقچورا و بنیان‌های فکری تُرک‌گرایی

دوره 49، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 117-132

10.22059/jhic.2018.247334.653847

علی کالیراد؛ سوده پورمجیدیان