نویسنده = ���������� ������������ ������ ��������
مکان‌یابی شهر آذِیوجان بر پایه مطالعه متون تاریخی و شواهد باستان‌شناسی

دوره 51، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 319-344

10.22059/jhic.2019.264996.653930

یونس یوسف وند؛ جواد نیستانی؛ سید مهدی موسوی کوهپر