نویسنده = ���������� �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. دگردیسی در فضاهای جمعیِ ایران تا انتهای عصر صفوی

دوره 53، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 367-398

10.22059/jhic.2021.307406.654165

سمر حقیقی بروجنی؛ ساناز رهروی پوده