نویسنده = �������������� �������� ��������
جغرافیانگری قزوینی برپایه آثارالبلاد و اخبارالعباد

دوره 55، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 59-78

10.22059/jhic.2022.343121.654344

مریم سلیمانی فرد؛ قنبرعلی رودگر؛ هادی عالم‌زاده