نویسنده = ������ �������� ����������
تعداد مقالات: 2
2. نظامیگری ممالیک مصر و روک حسامی و ناصری

دوره 45، شماره 2، مهر 1391، صفحه 85-106

10.22059/jhic.2012.59128

سیّد جمال موسوی؛ اصغر قائدان؛ قدریه تاج بخش