کلیدواژه‌ها = ممالیک
تعداد مقالات: 3
1. جایگاه اشرافیت نظامی در مناسبات ایلخانان و ممالیک

دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 191-213

سید ابوالفضل رضوی


2. کاربرد نقش شیر در نشان‌های مصور تشکیلات مصر مملوکی

دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 183-208

نگار ذیلابی؛ سیّد جمال موسوی؛ بیان شیخ احمدی


3. نظامیگری ممالیک مصر و روک حسامی و ناصری

دوره 45، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 85-106

سیّد جمال موسوی؛ اصغر قائدان؛ قدریه تاج بخش