دوره و شماره: دوره 44، شماره 2، مهر 1390، صفحه 1-194 (پاییز و زمستان) 
نقش شیعیان در نسب‌نگاری عمومی

صفحه 103-121

نعمت‌الله صفری فروشانی؛ سید محمدرضا عالمی


آغاز حرفۀ وراقت در میان مسلمانان

صفحه 123-144

مهدی مجتهدی؛ احمد بادکوبه هزاوه؛ محسن معصومی