نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 4
2. سیمای زنگیان در التاریخ الباهر ابن اثیر: جانبداری یا بی‌طرفی؟

دوره 52، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 363-375

10.22059/jhic.2020.286604.654041

مریم نژادمحمدی؛ معصومعلی پنجه؛ قنبرعلی رودگر


3. مصادره اموال کارگزاران حکومتی در ایران دوره اسلامی تا پایان صفویان

دوره 49، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 219-238

10.22059/jhic.2018.249979.653862

مهدی قربانی حصاری؛ قنبرعلی رودگر؛ ابراهیم موسی پور بشلی؛ هادی عالم‌زاده


4. سرگذشت خطبه از جاهلیت تا عصر رسالت نبوی

دوره 48، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 29-46

10.22059/jhic.2017.241786.653810

قنبرعلی رودگر؛ هادی عالم‌زاده؛ ابراهیم علی‌سلیمی