دوره و شماره: دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 1-283 
تاریخ طریقت رفاعیه در آثار ابن سرّاج دمشقی

صفحه 51-73

10.22059/jhic.2020.293829.654091

احمد خامه یار؛ احمد بادکوبه هزاوه؛ سیّد جمال موسوی


محنه اشعریان و بررسی دفاعیه‌های قشیری و بیهقی در رویارویی با آن

صفحه 117-135

10.22059/jhic.2021.310798.654184

محسن رحیمی دشت آبادی؛ سید علاء الدین شاهرخی؛ محسن رحمتی؛ داریوش نظری