واکاوی علل حاکمیت مذهب مالکی در اندلس

دوره 55، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 99-118

10.22059/jhic.2022.336743.654316

موسی الرضا بخشی استاد


محنه اشعریان و بررسی دفاعیه‌های قشیری و بیهقی در رویارویی با آن

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 117-135

10.22059/jhic.2021.310798.654184

محسن رحیمی دشت آبادی؛ سید علاء الدین شاهرخی؛ محسن رحمتی؛ داریوش نظری


«علم‌ الفرائض» و جایگاه آن‌ در علوم دورۀ اسلامی

دوره 55، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 147-160

10.22059/jhic.2022.332669.654295

محمدجواد محمدحسینی؛ سیّد جمال موسوی


سیر اصلاحات در مراکز آموزش دینی نجف در فاصله سال‌های 1382-1318ق/ 1963-1900م

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 183-209

10.22059/jhic.2021.322753.654239

مصطفی عاید الغزالی؛ مریم عزیزیان؛ لیلا نجفیان رضوی


کشت چای و مسائل آن در گیلان عهد قاجاری به روایت اسناد

دوره 55، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 193-221

10.22059/jhic.2023.353494.654392

زلیخا غفاری رودسری؛ مهدی عبادی؛ مهدی جمالی فر


انتقال فناوری چاپ حروفی به ایران در اوایل دورۀ قاجار (1233-1261ق)

دوره 53، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 195-218

10.22059/jhic.2020.297629.654111

اکبر خوش‌زاد؛ غلامحسین مقدم حیدری


سیاست خلفای اموی در مواجهه با اهل ذمه شامات (132-41هـ.ق)

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 211-231

10.22059/jhic.2021.321048.654228

حسین علی بیگی؛ روح الله بهرامی


مأموریت پدر ژان تاده در ایران عصر صفوی

دوره 53، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 219-237

10.22059/jhic.2020.284937.654028

اعظم فولادی پناه؛ احمدرضا خضری


تشیع و فِرق آن در الأنساب سمعانی

دوره 53، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 239-250

10.22059/jhic.2020.289667.654068

سیدکمال کشیک نویس رضوی؛ عباس احمدوند


تبیین رابطه فضاهای بینابین با خوانایی محیط در مساجد جامع دوران سلجوقی به روش نحو فضا

دوره 55، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 249-274

10.22059/jhic.2023.353887.654394

فاطمه هدایتی؛ جمال الدین سهیلی؛ کمال رهبری منش


کتاب تاریخ عالَم یوحنا بن فِنکی

دوره 53، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 251-271

10.22059/jhic.2020.310448.654182

حمید صدقی‌نژاد