بایسته های منبع شناسی سیره نبوی

دوره 47، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 209-229

10.22059/jhic.2017.235866.653784

علی بیات؛ سمیه طلوع برکاتی


مصادره اموال کارگزاران حکومتی در ایران دوره اسلامی تا پایان صفویان

دوره 49، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 219-238

10.22059/jhic.2018.249979.653862

مهدی قربانی حصاری؛ قنبرعلی رودگر؛ ابراهیم موسی پور بشلی؛ هادی عالم‌زاده


وضع آموزشی بانوان دربار صفوی بر اساس سفرنامه‌ها و نگاره‌ها

دوره 50، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 233-256

10.22059/jhic.2019.249663.653861

سمیه کرمی؛ فهیمه مخبردزفولی؛ هادی عالم زاده


مقایسۀ عامل‌های سازندۀ عمومیت فضاهای شهری در شهرهای ایرانی ـ اسلامی و غربی

دوره 52، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 257-288

10.22059/jhic.2020.283025.654016

امیرمحمد قویمی؛ غلامرضا حقیقت نائینی؛ فریبا قرایی؛ میترا حبیبی


فارابی، علم حِیَل و فلسفۀ فناوری

دوره 44، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 85-102

غلامحسین رحیمی


هندوان و آیین‌های محرم در لکهنو در دوره نُواب اوده

دوره 50، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 93-110

10.22059/jhic.2018.247343.653849

محسن معصومی؛ فهیمه مخبردزفولی؛ مریم علی پورجیرنده


نقش شیعیان در نسب‌نگاری عمومی

دوره 44، شماره 2، مهر 1390، صفحه 103-121

نعمت‌الله صفری فروشانی؛ سید محمدرضا عالمی


مقایسه ساختار و اجزای ورودی بناهای مذهبی و غیرمذهبی کاشان در دوره قاجار

دوره 46، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 215-235

10.22059/jhic.2017.217356.653721

جواد قاضی؛ سید احمد رضا خضری؛ عبدالکریم عطارزاده


خلیفه و امام

دوره 47، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 231-246

10.22059/jhic.2017.241172.653806

عبدالواحد قادری؛ محمد حسن بیگی


مالیات مُکوس (ضرائب گمرکی) در مصر دوره والیان (19ـ254 ق)

دوره 49، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 239-248

10.22059/jhic.2018.224537.653739

بهرام کارجواجیرلو؛ نگار ذیلابی


تبیین و تحلیل نقش اجتماع علمی در فرآیند تمدّنی دولت شیعی صفویه

دوره 51، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 265-299

10.22059/jhic.2019.261195.653908

زهرا سادات کشاورز؛ محمدعلی چلونگر؛ اصغر منتظر القائم


نقش کردها در نبرد چالدران و پیامدهای آن

دوره 52، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 289-310

10.22059/jhic.2020.288326.654058

بهزاد مفاخری؛ احمد خضری؛ عثمان یوسفی