نقدی بر نظریه ادعای الوهیت شاه اسماعیل اول صفوی

دوره 49، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 263-283

10.22059/jhic.2018.243491.653817

سعید نجفی نژاد؛ ناصر جدیدی؛ محمدکریم یوسف جمالی


مکان‌یابی شهر آذِیوجان بر پایه مطالعه متون تاریخی و شواهد باستان‌شناسی

دوره 51، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 319-344

10.22059/jhic.2019.264996.653930

یونس یوسف وند؛ جواد نیستانی؛ سید مهدی موسوی کوهپر


نقش تاریخ در مجادلات کلامی شیخ مفید پیرامون واقعه جمل

دوره 52، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 341-362

10.22059/jhic.2019.289664.654067

لیلا نجفیان رضوی؛ مریم عزیزیان


مناسباتِ سلاطین دهلی با مشایخ چِشتیه و سهروردیه

دوره 46، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 109-122

10.22059/jhic.2013.62227

محسن معصومی؛ سعید شیرازی


بررسی جایگاه اداری اهل‌ذمه در عصر اموی مطالعه موردی؛ اهل‌ذمه عراق و شام

دوره 52، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 173-195

10.22059/jhic.2020.265868.653937

حسین علی بیگی؛ شهرام یوسفی فر؛ عثمان یوسفی


سیمای زنگیان در التاریخ الباهر ابن اثیر: جانبداری یا بی‌طرفی؟

دوره 52، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 363-375

10.22059/jhic.2020.286604.654041

مریم نژادمحمدی؛ معصومعلی پنجه؛ قنبرعلی رودگر


مذاکره سیاسی در بازخوانی سیره پیامبر اکرم(ص)؛ اصول و اهداف (مطالعه موردی: صلح حدیبیه)

دوره 53، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 7-32

10.22059/jhic.2020.302593.654138

محمد قاسمی شوب؛ محمد رضا شاهرودی؛ سید محمدعلی ایازی


تحلیل کارکردهای اجتماعی موسیقی ایران بر اساس اشعار شاعران و مطابقت آن با آثار سفالگری دورۀ سلجوقی

دوره 55، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 33-58

10.22059/jhic.2022.337791.654320

حلیمه جعفر پور نصیر محله؛ زینب افضلی؛ علیرضا ابراهیمی ایده لو


تاریخ طریقت رفاعیه در آثار ابن سرّاج دمشقی

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 51-73

10.22059/jhic.2020.293829.654091

احمد خامه یار؛ احمد بادکوبه هزاوه؛ سیّد جمال موسوی


مواضع یهودیان عراق و شامات در مواجهه با حمله اعراب مسلمان

دوره 53، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 55-72

10.22059/jhic.2020.279417.653998

حسین علی بیگی؛ روح الله بهرامی


جغرافیانگری قزوینی برپایه آثارالبلاد و اخبارالعباد

دوره 55، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 59-78

10.22059/jhic.2022.343121.654344

مریم سلیمانی فرد؛ قنبرعلی رودگر؛ هادی عالم‌زاده