سرگذشت خطبه از جاهلیت تا عصر رسالت نبوی

دوره 48، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 29-46

10.22059/jhic.2017.241786.653810

قنبرعلی رودگر؛ هادی عالم‌زاده؛ ابراهیم علی‌سلیمی


خوشنویسی درآغاز عصر صفوی: تحولات،کارکردها، حامیان و هنروران

دوره 44، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 33-48

فریبا پات؛ سید احمد‌رضا خضری؛ مهرانگیز مظاهری


بررسی کارکرد های مختلف مساجد درعصرصفویه

دوره 46، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 145-172

10.22059/jhic.2017.212966.653713

محبوبه اسماعیلی؛ نزهت احمدی؛ منصور صفت گل


مکان‌های مقدّس و تأثیر باورعامیانه مسیحیان نسبت به آن‌ها در حملات صلیبی

دوره 47، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 169-191

10.22059/jhic.2017.234408.653775

احمد بادکوبه هزاوه؛ لیلا خسروی؛ عبدالله ناصری طاهری


کرامیان و اوضاع اجتماعی خراسان در دورۀ غزنویان

دوره 49، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 171-198

10.22059/jhic.2018.250001.653863

محسن رحمتی؛ میترا روشنی


کاربرد نقش شیر در نشان‌های مصور تشکیلات مصر مملوکی

دوره 50، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 183-208

10.22059/jhic.2019.261958.653914

نگار ذیلابی؛ سیّد جمال موسوی؛ بیان شیخ احمدی


ملاحظاتی در باب تصحیحات تاریخ بیهق

دوره 46، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 21-35

10.22059/jhic.2013.62221

مرتضی دانشیار؛ محمدعلی کاظم‌بیگی


واکاوی اندیشه‌های یک خاورشناس: برنارد لوئیس و بنیادگرایی اسلامی

دوره 51، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 43-75

10.22059/jhic.2019.247173.653846

محمدعلی کاظم‌بیکی؛ پریسا کلاهی عهدجدید


مسلمانان رومانی در عصر حاکمیت کمونیست‌ها (1945 ـ 1989م)

دوره 44، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 49-64

میهای چرناتسکو؛ فاطمه جان‌احمدی؛ صادق آئینه‌وند


جغرافیای تاریخی سغد در دورۀ اسلامی

دوره 44، شماره 2، مهر 1390، صفحه 53-77

حبیب زمانی محجوب؛ کورش صالحی


فعالیت های دلالان و جلّاس و تأثیر آن ها بر بازار بر اساس منابع مغربی _ اندلسی

دوره 47، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 59-69

10.22059/jhic.2017.234488.653781

نفیسه جلالیان؛ یونس فرهمند؛ هادی عالم‌زاده


لوطیان و ناآرامی‌های شهری در دورۀ ناصری

دوره 48، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 133-151

10.22059/jhic.2018.247471.653850

داریوش رحمانیان؛ محسن معصومی؛ حسین بیاتلو